Patrimonium 2013

De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2013 vormt het achtste boekdeel van deze reeks.
Editor(s):
Walter Pintens, Charlotte Declerck
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2013 | xvi + 402 blz.

Paperback
€ 84,- € 120,-


ISBN 9789400004450

Inhoud

De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht, waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2013 vormt het achtste boekdeel van deze reeks.
Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer.
Patrimonium 2013 beslaat de periode 1 juli 2012 tot 30 juni 2013. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel worden de recente legislatieve en jurisprudentiële ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2013 komen Nederland en Spanje aan bod. Bij wijze van epiloog worden ten slotte de werkzaamheden van de Europese Unie op het gebied van het vermogensrecht van echtgenoten en geregistreerde partners nader toegelicht.

Patrimonium 2013 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

Met bijdragen van: E. Adriaens, M. Anderson, J.-E. Beernaert, U. Cerulus, C. De Busschere, Ch. Declerck, G. Deknudt, B. Medaer, B. Meesters, D. Michiels, S. Mosselmans, D. Pignolet, W. Pintens, S. Seyns, K. Swinnen, E. Van de Velde en E. Verhagen.

Inhoudsopgave

DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Primair huwelijksvermogensstelsel (p. 1)

Secundair huwelijksvermogensrecht (p. 11)

Samenwoningsvermogensrecht (p. 33)

Schenkingen (p. 51)

Erfrecht (p. 71)

DEEL II. NIEUWE WETGEVING EN WETSVOORSTELLEN

Nieuwe wetgeving (p. 91)

Wetsvoorstellen (p. 121)

DEEL III. VRAAGPUNTEN UIT DE PRAKTIJK

Is een mede-eigenaar die het onverdeelde onroerend goed exclusief bewoont een woonstvergoeding verschuldigd aan de overige mede-eigenaar(s)? (p. 133)

Kan het recht van preferentiële toewijzing worden uitgeoefend wanneer de gezinswoning zich in blote eigendom in het gemeenschappelijk vermogen bevindt? (p. 147)

Wijzigt het arrest van het Hof van Cassatie van 27 september 2012 de waarderingsregels van schuldvorderingen in scheidingsstelsels? (p. 155)

Hoe definitief is de EOT-regelingsakte? (p. 165)

Bestaan er in België voorschrift en inzake de wijze van formulering van een rechtskeuze met betrekking tot het huwelijksvermogen? (p. 177)

Wanneer en hoe kan worden voorzien in extern beheer van nalatenschapsvermogen tijdens de vereffening-verdeling? (p. 209)

Hoe kan het vruchtgebruik binnen de minnelijke omzetting worden gewaardeerd? (p. 235)

Hoe worden begunstigingen via levensverzekering belast in de successierechten? (p. 275)

La nouvelle disposition anti-abus en matière d’impôts directs à l’aune du droit fiscal de la famille : « much ado about nothing » ? (p. 313)

Wat is de fiscale impact van een (gewezen) samenlevingsvorm op onderhoudsuitkeringen tussen (ex-)partners? (p. 349)

DEEL IV. EEN BLIK OVER DE GRENZEN

Voorgestelde wijzigingen inzake partneralimentatie (p. 369)

The Impact of the Spanish Constitutional Court’s Judgments on Family Law and Succession in the Autonomous Communities (p. 379)

EPILOOG : Nieuws uit Europa (p. 395)

Walter Pintens, Charlotte Declerck

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Walter Pintens, Charlotte Declerck
EPILOOG : Nieuws uit Europa (p. 395)
Walter Pintens, Charlotte Declerck

Ook interessant voor u: