Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek van Economisch Recht

Dit boek biedt de praktijkjurist een duidelijke leidraad om het WER op de meest efficiënte manier te gebruiken in de dagelijkse juridische praktijk.
Editor(s):
Joris Roesems, Vlaams Pleitgenootschap
Reeks:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
juni 2016 | xii + 266 blz.

Paperback
€ 85,-


ISBN 9789400006553

Inhoud

Het Wetboek van Economisch Recht bracht sinds de introductie ervan zowel vernieuwing als nieuwe vraagstukken. Het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel is nagegaan in welke mate het WER een overzichtelijk, duidelijk en leesbaar wetboek is geworden dat door de rechtspracticus op een eenvoudige manier geconsulteerd kan worden. Immers, naast het samenvoegen van de verschillende teksten moesten ook bepaalde tegenstellingen uit de wereld worden geholpen en werd van de gelegenheid gebruikgemaakt om bepaalde wetten te actualiseren en een aantal punten aan te passen.

Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek van Economisch Recht bevat geen loutere bespreking van de verschillende boeken waaruit het WER is samengesteld, maar biedt een doordachte selectie die nader wordt toegelicht vanuit het oogpunt van de adviesverlening enerzijds en dat van de geschillenbeslechting anderzijds. Zo komen
onder andere de marktpraktijken en consumentenbescherming, ook voor vrije beroepen, de overeenkomsten op afstand en e-commerce, en de rol van de advocaat in het kader van adviesverlening rond het mededingingsrecht aan bod evenals de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, handelsagentuurovereenkomsten en concessies van alleenverkoop. Daarnaast wordt stilgestaan bij de handhaving van het mededingingsrecht, bij de class action in het WER en bij de handhaving van intellectuele rechten.

Dit boek biedt de praktijkjurist een duidelijke leidraad om het WER op de meest efficiënte manier te gebruiken in de dagelijkse juridische praktijk. Het is dan ook onmisbaar in de bibliotheek van advocaten, maar is evenzeer interessant voor notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten en andere actoren in de ondernemingspraktijk.

Met bijdragen van Benoît Allemeersch, Diederik Arnaut, Geneviève Borremans, Régine Feltkamp, Bert Keirsbilck, Paul Maeyaert, Jules Stuyck, Olivier Vanden Berghe, Maaike Visser, Stefaan Voet en Frank Wijckmans.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Marktpraktijken en consumentenbescherming ook voor vrije beroepen (p. 1)

Jules Stuyck

Overeenkomsten op afstand en e-commerce (p. 35)

Bert Keirsbilck

Mededingingsrecht en de rol van de advocaat in het kader van adviesverlening (p. 55)

Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, handelsagentuurovereenkomsten, concessies van alleenverkoop? (p. 85)

Olivier Vanden Berghe

Handhaving van het mededingingsrecht (p. 123)

Maaike Visser, Frank Wijckmans

Consumenten en class action in het WER (p. 151)

Stefaan Voet, Benoît Allemeersch

Handhaving van intellectuele rechten in het Wetboek van Economisch Recht (p. 187)

Paul Maeyaert

Het Wetboek van Economisch Recht: een stap vooruit, maar nog een weg te gaan (p. 251)

Régine Feltkamp

Over de reeks

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

Meer over deze reeks