Vergunningen in het bouwrecht. Sneller en beter? (Themanummer TBO)

Dit themanummer gaat dieper in op de vergunningverlening in het bouwrecht en laat een aantal specialisten aan het woord, die het wetgevend kader en de toepassing in de praktijk grondig hebben geanalyseerd.
Editor(s):
Bernard Vanheusden
boek | verschenen | 1e editie
mei 2016 | 108 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789400007635

Inhoud

De vergunningverlening in het bouwrecht blijft een heikel punt. Zij zou te traag verlopen, te vaak tot beroepsprocedures leiden, te veel onzekerheid met zich meebrengen, enz. De voorbije jaren heeft de Vlaamse overheid hard gewerkt om enkele grote vernieuwingen aan te brengen inzake de vergunningverlening om alles sneller en beter te laten verlopen. De langverwachte omgevingsvergunning zal op 23 februari 2017 in voege treden. Voor complexe projecten is er sinds 1 maart 2015 reeds het Decreet complexe projecten. Andere vernieuwingen, zoals voor de vergunning voor handelsvestigingen, worden nog gepland omdat ze voor verbetering vatbaar zijn.

Dit themanummer gaat dieper in op deze vernieuwingen en laat een aantal specialisten aan het woord, die het wetgevend kader en de toepassing in de praktijk grondig hebben geanalyseerd.

Inhoudsopgave

Inhoud (p. 0)

Voorwoord (p. 174)

Bernard Vanheusden

De procedureregels uit het decreet betreffende de omgevingsvergunning (p. 175)

Rechtsbescherming in het kader van de omgevingsvergunning (p. 204)

Stijn Verbist

Het decreet complexe projecten in de praktijk (p. 221)

De wet op de handelsvestigingsvergunningen (p. 242)

Een gewijzigde regeling voor handelsvestigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na de zesde staatshervorming (p. 261)

Chronologisch overzicht van de inbreng vanuit de Vereniging Vlaamse Provincies bij de totstandkoming van het Omgevingsvergunningsdecreet (stand van zaken eind 2015) (p. 272)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoud (p. 0)
Voorwoord (p. 174)
Bernard Vanheusden