De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling

Dit boek is het congresverslagboek van een door de Antwerp Liability Law and Insurance Chair (www.allic.be) gehouden studiemiddag over een van de belangrijkste verzekeringen, de aansprakelijkheidsverzekering.
Editor(s):
Thierry Vansweevelt, Britt Weyts
Reeks:
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Volume:
4
boek | verschenen | 1e editie
mei 2016 | xiv + 278 blz.

Hardback
€ 86,-


ISBN 9789400006942


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit boek is het congresverslagboek van een door de Antwerp Liability Law and Insurance Chair (www.allic.be) gehouden studiemiddag over een van de belangrijkste verzekeringen, de aansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering valt niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zij is essentieel om het vermogen te beschermen van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld en de benadeelde moet vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dus een zekerheid, maar geen absolute zekerheid. Dit boek biedt een verhelderend beeld van de dekking van deze verzekering, maar ook van de knelpunten en dekkingsleemten.

Klassieke onderwerpen worden in dit boek vanuit een vernieuwende, geactualiseerde of kritische invalshoek besproken: de leiding van het geschil door de verzekeraar en de belangenconflicten, de dekking in de tijd en de rechtstreekse vordering tegen en het verhaal van de verzekeraar. Vervolgens worden de ontwikkelingen in twee specifieke aansprakelijkheidsverzekeringen uiteengezet: die voor de bouwsector en die voor de advocaat. Tot slot wordt een blik geworpen op de toekomst van de aansprakelijkheidsverzekering.

Dit boek biedt de lezer een fraai, kritisch en actueel overzicht van wat de aansprakelijkheidsverzekering dekt en kijkt tevens ook vooruit.

Met bijdragen van Philippe Colle, Paul Depuydt, Charlotte Henskens, Marc Kruithof, Kristof
Uytterhoeven en Britt Weyts.

Inhoudsopgave

Inhoud (p. 0)

De leiding van het geschil door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een analyse van de artikelen 143, tweede en derde lid en 152, tweede lid Verzekeringswet 2014 (art.79, tweede en derde lid en 88, tweede lid WLVO) (p. 1)

Marc Kruithof

De dekking in de tijd van aansprakelijkheidsverzekeringen: een delicaat evenwicht tussen contractuele vrijheid en dwingende regelgeving (p. 97)

Britt Weyts

De rechtstreekse vordering tegen en het verhaalsrecht van de verzekeraar (p. 121)

De aansprakelijkheidsverzekeringen in de bouwsector (p. 159)

Kristof Uytterhoeven

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat: een stand van zaken (p. 233)

Van aansprakelijkheid naar verzekering en deresponsabilisering ... en indien het alleen maar een illusie was? (p. 263)

Philippe Colle

Over de reeks

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Met de reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht heeft het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht de ambitie om grondige monografieën, innoverende proefschriften, degelijke congresboeken en toonaangevende handboeken over het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht bijeen te brengen. Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele benadering van de behandelde onderwerpen. Het doelpubliek bestaat uit advocaten, magistraten, verzekeringsjuristen en alle juristen die met aspecten van deze belangrijke rechtstakken in contact komen. Alle boeken die in deze reeks verschijnen, werden vooraf aan een peer review onderworpen.
De leden van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht of ICAV zijn: Ludo Cornelis(Vrije Universiteit Brussel), Geert Jocqué (Hof van Cassatie, Universiteit Gent), Marc Kruithof (Universiteit Gent), Ilse Samoy (KU Leuven), Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt (voorzitter) (Universiteit Antwerpen) en Britt Weyts (Universiteit Antwerpen).

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: