Analytisch boekhouden en kostencalculatie (veertiende editie)

Binnen het vakgebied boekhouden behandelt dit werk de problematiek van de analytische boekhouding en de kostencalculatie. Er wordt daarbij een volwaardige plaats toegekend aan de volledige uitwerking en integratie van Activity Based Costing (ABC).

Auteur(s):
Werner Bruggeman, Erik De Lembre, Patricia Everaert, Sophie Hoozée, Carine Patfoort
boek | verschenen | 14e editie
augustus 2016 | xx + 532 blz.

Paperback
€ 70,-


ISBN 9789400007598


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 55,-

Inhoud

Binnen het vakgebied boekhouden behandelt dit werk de problematiek van de analytische boekhouding en de kostencalculatie. Er wordt daarbij een volwaardige plaats toegekend aan de volledige uitwerking en integratie van Activity Based Costing (ABC).

Het boek opent met een algemene afbakening van het terrein van de analytische boekhouding en de kostencalculatie en met een studie van de kostensoorten. Daarna worden achtereenvolgens de traditionele benadering van full costing en de techniek van Activity Based Costing besproken. Vervolgens komt de boekhoudkundige verwerking van full costing aan bod. Ten slotte behandelen de auteurs direct costing en standaardkostencalculatie.
Door zijn opzet blijft Analytisch boekhouden en kostencalculatie het handboek bij uitstek voor verschillende richtingen in het economisch hoger onderwijs.

Hoofdstukken

Inhoud (p. 0)

DEEL 1. INLEIDING

DEEL 2. STUDIE VAN DE KOSTENSOORTEN

DEEL 3. FULL COSTING VOLGENS DE TRADITIONELE BENADERING

DEEL 4. FULL COSTING UITGEBREID NAAR VERSCHILLENDE INDUSTRIËLE PRODUCTIEPROCESSEN

DEEL 5. ACTIVITY-BASED COSTING

DEEL 6. DIRECT COSTING

DEEL 7. STANDAARDKOSTENCALCULATIE

DEEL 8. OEFENINGEN

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Bordboek
8.41 MB
Wijzigingen t.o.v. 13de editie
223.97 kB
Oplossingen, 14de editie
3.73 MB