Gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van overeenkomsten

In dit boek worden de juridische grondslag voor de gedeeltelijke ontbinding en de vernietiging, de reikwijdte van de ontbinding en de vernietiging en de afbakening met verwante figuren onderzocht. Het boek biedt tevens een praktische leidraad voor de uiteenlopende gevallen waarin de vraag naar gedeeltelijke ontbinding of vernietiging aan de orde komt.
Auteur(s):
Thijs Tanghe
Reeks:
Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht
Volume:
2
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2015 | xvi + 348 blz.

Hardback
€ 126,-


ISBN 9789400006782


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

In het contractenrecht zijn de ontbinding en de vernietiging radicale sancties indien ze niet op maat worden toegepast: in principe gelden ze voor de toekomst en het verleden, hebben ze doorgaans betrekking op alle verbintenissen en clausules van de overeenkomst en hebben ze uitwerking ten aanzien van alle partijen bij de overeenkomst. Een dergelijke drastische toepassing van beide sancties is evenwel niet steeds wenselijk voor het rechtsverkeer. In dat opzicht duiken de gedeeltelijke ontbinding en vernietiging op. Zij laten immers toe om de ontbinding en de vernietiging niet verder te laten reiken dan noodzakelijk is en aan te passen aan de omstandigheden.

In dit boek worden de juridische grondslag voor de gedeeltelijke ontbinding en de vernietiging, de reikwijdte van de ontbinding en vernietiging en de afbakening ten opzichte van verwante figuren onderzocht. Het boek biedt tevens een praktische leidraad voor de uiteenlopende gevallen waarin de vraag naar gedeeltelijke ontbinding of vernietiging aan de orde komt en vormt dus een onmisbaar instrument voor iedereen die met overeenkomsten te maken krijgt.

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Thijs Tanghe op 9 juni 2015 succesvol verdedigde aan de Universiteit Gent.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 1)

DEEL 1. DE GEDEELTELIJKE ONTBINDING VAN OVEREENKOMSTEN

Hoofdstuk 1. Juridische verantwoording voor de gedeeltelijke ontbinding (p. 7)

Hoofdstuk 2. Reikwijdte van de ontbinding (p. 39)

Hoofdstuk 3. Afbakening met de verwante sanctie van de prijsvermindering (p. 117)

Tussenbesluit Deel 1 (p. 129)

DEEL 2. DE GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN OVEREENKOMSTEN

Hoofdstuk 1. Juridische verantwoording voor de gedeeltelijke vernietiging (p. 131)

Hoofdstuk 2. Reikwijdte van de vernietiging (p. 149)

Hoofdstuk 3. Afbakening met het “voor niet geschreven houden” (p. 277)

Tussenbesluit Deel 2 (p. 299)

Algemeen besluit (p. 301)

Bibliografie (p. 317)

Trefwoordenregister (p. 341)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Bibliografie (p. 317)
Trefwoordenregister (p. 341)

Over de reeks

Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht

Het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht (CVGR) is een samenwerkingsverband binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Het CVR beoogt toonaangevend en hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van het verbintenissenrecht, het contractenrecht, het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en het goederenrecht, zowel vanuit nationaal als vanuit Europees perspectief.
Het resultaat van dit onderzoek wordt gepubliceerd in deze CVGR-reeks. Deze reeks wordt aangestuurd door een redactie die instaat voor de samenstelling en de kwaliteitsbewaking van de boeken die in de CVR-reeks verschijnen.
De leden van deze redactie zijn I. Claeys (UGent), M. Kruithof (UGent), A. Wylleman (UGent), I. Boone (KU Leuven), H.J. Snijders (Universiteit Leiden) en P. Wautelet (Université de Liège).
Daarnaast wordt elk boek uit de CVGR-reeks aan een blind peer review onderworpen.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks