Actuele ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Dit boek weerspiegelt de nieuwe dynamiek die het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht kenmerken. De bijdragen bieden de lezer een grondige analyse van recente jurisprudentiële ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.
Editor(s):
Thierry Vansweevelt, Britt Weyts
Reeks:
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Volume:
3
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2015 | xii + 296 blz.

Hardback
€ 90,-


ISBN 9789400006034

Inhoud

Dit boek weerspiegelt de nieuwe dynamiek die het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht kenmerkt. Het is het eerste verslagboek van het ICAV (Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht), dat de interuniversitaire samenwerking en het wetenschappelijk onderzoek in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht bevordert.

De eerste twee bijdragen bieden de lezer een grondige analyse van recente jurisprudentiële ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Britt Weyts en Geert Jocqué geven een overzicht van deze evoluties.
Vervolgens belicht Stefan Somers zijn vernieuwende inzichten over de invloed van mensenrechten op het aansprakelijkheidsrecht. Aangezien geen enkele rechtstak een eiland is, wordt ook een brug naar andere rechtstakken gelegd.
De moeilijke problematiek van het bewijs in het aansprakelijkheidsrecht wordt door Wannes Vandenbussche uiteengezet, terwijl Ilse Samoy de recente mogelijkheden tot beperking van professionele aansprakelijkheid ontleedt.
De veilige paden van de loutere beschrijving van het huidige recht worden verlaten door Marc Kruithof, die de causaliteitsrechtspraak aan de hand van een andere theorie dan de equivalentietheorie verklaart, en door Ludo Cornelis, die kritisch inzoomt op rechtsregelontwijking.
Ton Hartlief biedt tot slot een zicht op de boeiende ontwikkelingen die zich in het Nederlandse aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht hebben voorgedaan en die tot inspiratie kunnen dienen voor de wijzigingen die ook in ons land op stapel staan.

Dit boek biedt een schat aan informatie en verrijkende inzichten voor advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en iedereen die in zijn dagelijkse werk geconfronteerd wordt met aansprakelijkheids- en/of verzekeringsrecht.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Actuele ontwikkelingen in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (p. 1)

Britt Weyts

Actualia verzekeringsrecht (p. 25)

Geert Jocqué

De invloed van mensenrechten op het aansprakelijkheidsrecht (p. 45)

Stefan Somers

“Je t’aime…, moi non plus”. Over de loyale medewerking aan de bewijsvoering in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (p. 81)

De mogelijkheden tot beperking van professionele aansprakelijkheid (p. 123)

Ilse Samoy

Oorzaak of aanleiding? Geen causaal verband zonder causale bijdrage (p. 139)

Marc Kruithof

Zonder handen, zonder tanden: alles over rechtsregel ontwijking (p. 209)

Ludo Cornelis

Het Nederlandse aansprake lijkheidsrecht op de drempel van 2015 (p. 269)

T. Hartlief

Over de reeks

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Met de reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht heeft het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht de ambitie om grondige monografieën, innoverende proefschriften, degelijke congresboeken en toonaangevende handboeken over het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht bijeen te brengen. Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele benadering van de behandelde onderwerpen. Het doelpubliek bestaat uit advocaten, magistraten, verzekeringsjuristen en alle juristen die met aspecten van deze belangrijke rechtstakken in contact komen. Alle boeken die in deze reeks verschijnen, werden vooraf aan een peer review onderworpen.
De leden van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht of ICAV zijn: Ludo Cornelis(Vrije Universiteit Brussel), Geert Jocqué (Hof van Cassatie, Universiteit Gent), Marc Kruithof (Universiteit Gent), Ilse Samoy (KU Leuven), Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt (voorzitter) (Universiteit Antwerpen) en Britt Weyts (Universiteit Antwerpen).

Meer over deze reeks