Scheiding van Kerk en Staat of actief pluralisme?

Religie is terug in het publieke domein en vaak op een controversiële manier. De vraag is: hoe gaan we daarmee om? Hoe dient de democratische rechtsstaat om te gaan met religie in het publieke domein? Dit boek is de neerslag van een gedachtewisseling tussen vooraanstaande Nederlandse en Belgische denkers en juristen.
Editor(s):
Paul De Hert, Karen Meerschaut
boek | verschenen | 1e editie
februari 2007 | xii + 282 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789050956550

Inhoud

Religie is terug in het publieke domein en vaak op een controversiële manier. De vraag is: hoe gaan we daarmee om? Hoe dient de democratische rechtsstaat om te gaan met religie in het publieke domein? In de politieke filosofie, maar vooral ook in de politieke praktijk, zijn hiervoor verschillende modellen ontwikkeld. Nederland hanteerde vroeger een poldermodel of verzuilingsmodel. In Frankrijk ontwikkelde zich een praktijk van een volstrekt seculiere staat, de laïcité. Engeland kent een staatskerk, met de koningin aan het hoofd. Elk land heeft zijn eigen historisch gegroeide traditie, en elk land ziet deze traditie uitgedaagd door de opkomst van de islam. Immers, de oude benaderingen schijnen niet zo goed te werken nu het om andere godsdiensten gaat. Wat men tot voor kort normaal vond toen het om de traditionele minderheden ging, lijkt ineens minder vanzelfsprekend wanneer de minderheid een allochtone godsdienst aanhangt.
Dit boek is de neerslag van een op de Vrije Universiteit Brussel gehouden gedachtewisseling tussen vooraanstaande Nederlandse en Belgische denkers en juristen. Welk politiek model past het beste bij België? Welk nieuw model helpt Nederland om uit de crisis te ontsnappen die ontstaan is na de moord op Theo van Gogh? Kunnen de mensenrechten helpen bij de keuze van het meest geschikte model? Wat wordt verstaan onder ‘actief pluralisme’? Kan men dit model verzoenen met de idee van neutraliteit van overheidswegen en met het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat? Is het een nieuwe naam voor het verzuilingsmodel dat tegenstanders van het Vlaams Belang uit Nederland willen importeren of is het meer dan dat?

Paul De Hert is mensenrechtenspecialist verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Karen Meerschaut is onderzoekster aan dezelfde Universiteit, gespecialiseerd in diversiteitsvraagstukken.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: