Openbare financiën (zesde editie)

Dit boek geeft een overzicht van alle deelgebieden en aspecten van de openbare financiën. Ofschoon dit boek een economisch uitgangspunt heeft, vereisen de openbare financiën een multidisciplinaire aanpak met ook de nodige aandacht voor juridische, politieke en managementaspecten.
Auteur(s):
Frank Naert, Koen Algoed, John Crombez, Wim Marneffe, Lode Vereeck
boek | verschenen | 6e editie
februari 2016 | xxii + 396 blz.

Paperback
€ 52,50 € 75,-


ISBN 9789400006119


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 39,-

Inhoud

De leer der openbare financiën is een veelzijdig en multidisciplinair vakgebied dat de financiën van overheden bestudeert. Dit boek vertrekt vanuit een economische analyse, maar heeft ook aandacht voor juridische, politieke, beleidsmatige en bestuurskundige aspecten. In het eerste deel worden de functies van de overheid in de economie uitgebreid toegelicht. Het tweede deel bestudeert de economische aspecten van belastingen, overheidsuitgaven, begrotingssaldi en schuld. In het derde deel wordt het institutionele en wettelijke kader van de begrotingen van de federale, regionale en lokale overheden grondig doorgelicht. Daarbij wordt telkens stilgestaan bij de situatie in België en Vlaanderen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL 1. FUNCTIES VAN DE OVERHEID IN DE ECONOMIE

HOOFDSTUK 1. OVERHEID, ECONOMIE EN OPENBARE FINANCIËN (p. 1)

HOOFDSTUK 2. MARKTWERKING, MARKTFALEN EN OVERHEIDSGEDRAG (p. 19)

HOOFDSTUK 3. RECHTVAARDIGHEID, HERVERDELING EN STABILISATIE (p. 51)

DEEL 2. ECONOMISCHE ASPECTEN VAN DE OPENBARE FINANCIËN

HOOFDSTUK 1. PRINCIPES EN GEVOLGEN VAN BELASTING- EN PREMIEHEFFING (p. 73)

HOOFDSTUK 2. OVERHEIDSUITGAVEN IN ECONOMISCH PERSPECTIEF (p. 115)

HOOFDSTUK 3. BEGROTINGSTEKORTEN EN OVERHEIDSSCHULD (p. 141)

HOOFDSTUK 4. OPENBARE FINANCIËN IN EEN FEDERALE EN INTERNATIONALE CONTEXT (p. 173)

DEEL 3. INSTITUTIONELE ASPECTEN VAN DE FINANCIERING VAN OVERHEDEN

HOOFDSTUK 1. GEZAMENLIJKE OVERHEID (p. 195)

HOOFDSTUK 2. FEDERALE OVERHEID (p. 223)

HOOFDSTUK 3. SOCIALE ZEKERHEID (p. 271)

HOOFDSTUK 4. GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN (p. 301)

HOOFDSTUK 5. LOKALE BESTUREN (p. 361)

Trefwoordenlijst (p. 393)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Trefwoordenlijst (p. 393)

Ook interessant voor u: