De fiscale onderzoeksmachten in de inkomstenbelastingen

De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus staan vaak lijnrecht tegenover een aantal fundamentele beginselen zoals het beroepsgeheim, het recht op privacy, de onschendbaarheid van de woning, enz.. De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus geven dan ook aanleiding tot heel wat betwistingen.
Auteur(s):
Marian Vanden Broeck, Kim Roelants
Reeks:
Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
Volume:
4
boek | verschenen | 1e editie
juli 2013 | vi + 34 blz.

Paperback
€ 34,-


ISBN 9789400004290

Inhoud

De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus staan vaak lijnrecht tegenover een aantal fundamentele beginselen, zoals het beroepsgeheim, het recht op privacy, de onschendbaarheid van de woning, enz. De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus geven dan ook aanleiding tot heel wat betwistingen.
In deze uitgave geven de auteurs op de eerste plaats een algemeen overzicht van de verschillende onderzoeksbevoegdheden. Daarna wordt dieper ingegaan op het spanningsveld tussen de fiscale medewerkingsplicht en het beroepsgeheim van de advocaat. Ten slotte wordt nagegaan wat de grenzen zijn van de onderzoeksbevoegdheden van de fiscale administratie indien zij ter plaatse bij de belastingplichtige een controle willen uitvoeren.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Marian Vanden Broeck, Kim Roelants

Hoofdstuk 2. De onderzoeksbevoegdheden in vogelvlucht (p. 3)

Marian Vanden Broeck, Kim Roelants

Hoofdstuk 3. De fi scus op bezoek bij de advocaat: wat met het beroepsgeheim? (p. 7)

Marian Vanden Broeck, Kim Roelants

Hoofdstuk 4. De fi scus op bezoek in beroepslokalen en privélokalen: wat mag (niet)? (p. 17)

Marian Vanden Broeck, Kim Roelants

Hoofdstuk 5. Besluit (p. 33)

Marian Vanden Broeck, Kim Roelants

Over de reeks

Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen

Jaarlijks organiseert de Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen een voordrachtenreeks over actuele juridische thema’s. De referaten van deze lezingen worden uitgegeven in handige boekjes (Permanente vorming 2012-2013) of in een verslagboek.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: