Verzekeringsfraude

Dit boek onderzoekt voor het eerst de verschillende verschijningsvormen van verzekeringsfraude. Hiertoe worden in het eerste deel de rechtseconomische, -sociologische en -psychologische aspecten van verzekeringsfraude belicht. De nadruk van het boek ligt evenwel op de juridische aspecten van verzekeringsfraude.
Auteur(s):
Daily Wuyts
Reeks:
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Volume:
1
boek | verschenen | 1e editie
januari 2014 | xiv + 644 blz.

Hardback
€ 185,-


ISBN 9789400004641


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Verzekeringsfraude is een ernstig maatschappelijk probleem met een grote impact: de kost van fraude is immens en ondermijnt zowel vanuit moreel-juridisch als vanuit economisch-actuarieel oogpunt het correct functioneren van de verzekeringen als pijler van de moderne risicomaatschappij.
Dit boek onderzoekt voor het eerst de verschillende verschijningsvormen van verzekeringsfraude. Hiertoe worden in het eerste deel de rechtseconomische, -sociologische en -psychologische aspecten van verzekeringsfraude belicht. De nadruk van het boek ligt evenwel op de juridische aspecten van verzekeringsfraude. Zo wordt aan de hand van een algemene burgerrechtelijke fraudetheorie zowel een verzekeringsrechtelijke als strafrechtelijke analyse gemaakt van precontractuele en contractuele verzekeringsfraude.

De rode draad doorheen dit werk wordt gevormd door de nood aan een doorgedreven burgerrechtelijke neutralisatie van verzekeringsfraude. Op chronologische wijze wordt onderzocht wat de exacte draagwijdte is van de verschillende verplichtingen die de Wet Landverzekeringsovereenkomst oplegt aan de verschillende verzekeringsactoren. Centraal staat de vraag welke rechtsgevolgen het recht verbindt aan verschillende vormen van verzekeringsfraude, of deze gevolgen adequaat zijn om de beoogde neutralisatie te realiseren en of daar naar buitenlands voorbeeld verbeteringen aan kunnen worden aangebracht. Zo komen onder meer de bedrieglijke risico-opgave, het verzekeren van een onbestaand risico, de frauduleuze oververzekering door overwaardering en samenloop, de bedrieglijke verzwijging van een risicoverzwaring en de frauduleuze schadeaangifte aan bod. Ook de functie van het strafrecht wordt in deze analyse uitgebreid besproken. Systematisch wordt nagegaan welke strafkwalificaties het best kunnen worden aangewend om welke vormen van verzekeringsfraude te vervolgen. Deze analyse mondt vervolgens uit in een aantal aanbevelingen die de slagkracht van de Wet Landverzekeringsovereenkomst aanzienlijk verhogen.

Dit boek is niet enkel bestemd voor juristen en advocaten, maar voor alle actoren in de verzekeringssector, zoals (bank)verzekeraars, makelaars en verzekeringsagenten. Ook verzekeringnemers en verzekerden vinden in dit boek een nauwkeurige omschrijving van een aantal belangrijke verplichtingen die op hen rusten.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Daily Wuyts

Inleiding (p. 1)

Daily Wuyts

DEEL I. VERZEKERINGSFRAUDE IN MAATSCHAPPELIJK PERSPECTIEF

Hoofdstuk I. Verzekeringsfraude in historisch perspectief (p. 13)

Hoofdstuk II. Verzekeringsfraude in socio-economisch perspectief (p. 43)

Hoofdstuk III. Verzekeringsfraude in psychologisch perspectief (p. 87)

DEEL II. EEN JURIDISCHE BENADERING VAN HET BEGRIP VERZEKERINGSFRAUDE

Hoofdstuk I. Fraude als juridisch concept (p. 113)

Hoofdstuk II. Verzekeringsfraude in het strafrecht (p. 189)

DEEL III. PRECONTRACTUELE VERZEKERINGSFRAUDE

Hoofdstuk I. Precontractuele informatieplichten (p. 265)

Hoofdstuk II. Draagwijdte van de precontractuele informatie plicht in de WLVO (p. 291)

Hoofdstuk III. De verzekering van een gerealiseerd risico (p. 399)

Hoofdstuk IV. Frauduleuze oververzekering (p. 407)

Hoofdstuk V. Strafrechtelijke kwalifi catie(s) van precontractuele verzekeringsfraude (p. 449)

DEEL IV. CONTRACTUELE VERZEKERINGSFRAUDE

Hoofdstuk I. Risicoverzwaring (p. 471)

Hoofdstuk II. Frauduleuze schadeaangifte (p. 501)

Algemeen besluit (p. 573)

Daily Wuyts

Bibliografie (p. 601)

Daily Wuyts

Trefwoordenregister (p. 635)

Daily Wuyts

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Daily Wuyts
Bibliografie (p. 601)
Daily Wuyts
Trefwoordenregister (p. 635)
Daily Wuyts

Over de reeks

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Met de reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht heeft het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht de ambitie om grondige monografieën, innoverende proefschriften, degelijke congresboeken en toonaangevende handboeken over het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht bijeen te brengen. Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele benadering van de behandelde onderwerpen. Het doelpubliek bestaat uit advocaten, magistraten, verzekeringsjuristen en alle juristen die met aspecten van deze belangrijke rechtstakken in contact komen. Alle boeken die in deze reeks verschijnen, werden vooraf aan een peer review onderworpen.
De leden van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht of ICAV zijn: Ludo Cornelis(Vrije Universiteit Brussel), Geert Jocqué (Hof van Cassatie, Universiteit Gent), Marc Kruithof (Universiteit Gent), Ilse Samoy (KU Leuven), Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt (voorzitter) (Universiteit Antwerpen) en Britt Weyts (Universiteit Antwerpen).

Meer over deze reeks