Vastgoedrecht en de Kerk

De problematiek van herbestemming van kerk- en religieuze gebouwen is volop in de actualiteit. Het boek Vastgoedrecht en de Kerk analyseert in drie complementaire delen welke alternatieven er mogelijk zijn voor de verkoop van kerk –en religieuze gebouwen zodat het kerkelijk onroerend patrimonium bewaard kan blijven.
Editor(s):
Johan Vannerom
boek | verschenen | 1e editie
december 2014 | xvi + 372 blz.

Paperback
€ 56,- € 80,-


ISBN 9789400005266

Inhoud

De problematiek van de herbestemming van kerk- en religieuze gebouwen staat volop in de actualiteit. Dit boek analyseert in drie complementaire delen welke alternatieven er mogelijk zijn voor de verkoop van kerk- en religieuze gebouwen opdat het kerkelijke onroerende patrimonium bewaard zou kunnen blijven.

Na een korte inleiding schetsen de auteurs in het eerste deel het institutionele kader waarbinnen de voorgestelde transacties dienen plaats te vinden. Zij besteden aandacht aan het eigendomsrecht, het administratief recht, de reglementering inzake overheidsopdrachten en het canoniek recht.
In het volgende deel worden de mogelijke alternatieven behandeld en onderzoeken de auteurs zowel de privaatrechtelijke mechanismen, zoals huur, erfpacht, vruchtgebruik en opstal, als een institutionele reorganisatie, met name de fusies van kerkfabrieken. In het laatste deel komen de financiering (zowel de overheidsfinanciering en -subsidiëring als de vastgoedfinanciering) en de fiscale implicaties aan bod.

Als bijlage bij dit boek worden een aantal grafieken gevoegd die op een duidelijke en overzichtelijke wijze het huidige landschap van het religieus onroerend erfgoed in kaart brengen. Zij tonen aan dat het kerkelijk vastgoedrecht geen onbeduidend fenomeen is in de marge van onze samenleving, maar integendeel het pad kruist van elke vastgoedprofessional, advocaat, notaris, bedrijfsjurist, vastgoedpromotor en van gemeentebesturen e.d.

Met bijdragen van Frédéric Amez, Sophie Bleux, Dominique Blommaert, Korneel Decroix, Willem Demonie, Elien Dewitte, Jan Ghysels, Johan Vannerom, Ann-Sophie Vanwinsen, Tom Villé, Peter Vlietinck en Kris Wauters. Met een voorwoord van Jos Wouters en een epiloog van Rik Torfs.


Volg de blog van Johan Vannerom via http://intersentia-blog.be/

Inhoudsopgave

DEEL I. INLEIDING

Hoofdstuk 1. Herbestemming van religieuze gebouwen. Of hoe het Eeuwige stoot op de grenzen van het Tijdelijke… (p. 1)

Hoofdstuk 2. De bevoegdheidsverdeling inzake erediensten (p. 25)

DEEL II. INSTITUTIONEEL KADER

Hoofdstuk 1. Wie is eigenaar van de (parochie)kerk? (p. 41)

Hoofdstuk 2. Administratief toezicht (p. 57)

Hoofdstuk 3. De toepassing van het overheidsopdrachtenrecht, het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel in het kader van de herbestemming van religieus vastgoed door kerkelijke entiteiten (p. 81)

Hoofdstuk 4. De alienatione. Vervreemding van tijdelijke goederen naar canoniek recht (p. 105)

DEEL III. ALTERNATIEVEN VOOR DE VERKOOP TITEL 1. PRIVAATRECHTELIJKE MECHANISMEN

Hoofdstuk 1. Huur en andere contracten (p. 133)

Hoofdstuk 2. (Alternatieven voor) de verkoop van kerkgebouwen vanuit zakenrechtelijk perspectief (p. 171)

DEEL III. ALTERNATIEVEN VOOR DE VERKOOP TITEL 2. PUBLIEKRECHTELIJKE MECHANISMEN

Hoofdstuk 3. Reorganisatie van parochies (p. 205)

DEEL IV. FINANCIERING EN FISCALE IMPLICATIES

Hoofdstuk 1. Financiering van de kerkfabrieken. Aspecten van overheidsfi nanciering en subsidiëring (p. 241)

Hoofdstuk 2. Vastgoedfinanciering. Over de klassieke kredietovereenkomst naar kant-en-klaar maatwerk bij de onroerende leasing (p. 299)

Hoofdstuk 3. Enkele fiscale aspecten (p. 319)

Besluit. Onroerend religieus erfgoed: geen zuivere kosten-batenanalyse (p. 357)

Johan Vannerom

Epiloog (p. 359)

Ook interessant voor u: