Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn. Deel 1

Het onderzoek dat in dit boek centraal staat, is één van deze initiatieven: het werd verricht op verzoek van de betrokken autoriteiten in de (Nederlandse) politieregio Limburg-Zuid.
Auteur(s):
Toine Spapens, Cyrille Fijnaut
boek | verschenen | 1e editie
mei 2005 | 258 blz.

Paperback
€ 50,-


ISBN 9789050954778

Inhoud

De Euregio Maas-Rijn is één van de meest verstedelijkte grensregio's in Europa. Het spreekt dan ook welhaast voor zichzelf dat zich hier de meest uiteenlopende vormen van transnationale (georganiseerde) criminaliteit manifesteren. Juist hierom ook vormt deze euregio een opmerkelijk proefgebied voor de ontplooiing van initiatieven ter verbetering van de politiële, justitiële en bestuurlijke samenwerking in de Europese Unie.

Het onderzoek dat in dit boek centraal staat, is één van deze initiatieven: het werd verricht op verzoek van de betrokken autoriteiten in de (Nederlandse) politieregio Limburg-Zuid. In deze studie worden de belangrijkste vormen van zware (georganiseerde) criminaliteit - zoals georganiseerde woninginbraken en voertuigdiefstallen, professionele overvallen, de productie van/ handel in verdovende middelen, illegale vuurwapenhandel en mensenhandel, en fraude - diepgaand geanalyseerd. Enerzijds wordt uiteengezet hoe deze vormen van criminaliteit zijn georganiseerd, anderzijds wordt ingegaan op de criminele groepen die deze misdaadvormen bedrijven. Op grond van de bevindingen worden handreikingen gedaan aan politie, justitie en bestuur voor de verdere verbetering van de aanpak van de transnationale (georganiseerde) criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn: versnelling van de uitwisseling van de informatie over gepleegde delicten en criminele groepen, reservering van meer politiecapaciteit voor de grensoverschrijdende opsporing van zware (georganiseerde) criminaliteit, stroomlijning van de justitiële rechtshulp en grensoverschrijdende samenwerking tussen de lokale besturen.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: