Economie toegelicht (zeventiende editie)

Dit handboek is al meer dan 20 jaar het standaardwerk voor alle studenten economie. Het boek onderscheidt zich van andere handboeken omdat dit het economische gebeuren op een holistische manier benadert.
Auteur(s):
Marc De Clercq
boek | verschenen | 17e editie
september 2015 | xxvi + 696 blz.

Paperback
€ 55,30 € 79,-


ISBN 9789400006348


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 49,-

Inhoud

Dit handboek is al meer dan 20 jaar het standaardwerk voor alle studenten economie. Het boek onderscheidt zich van andere handboeken omdat dit het economische gebeuren op een holistische manier benadert. Zo wordt het klassieke onderscheid tussen micro- en macro-economie niet gemaakt. Het grote voordeel van deze integrale benadering is dat de student een beter inzicht krijgt in alle aspecten en actoren van het economische gebeuren, en in hun onderlinge interactie.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BESCHOUWINGEN (p. 1)

HOOFDSTUK 2. GRONDSLAGEN VAN DE ECONOMISCHE ANALYSE (p. 73)

HOOFDSTUK 3. GEZINNEN (p. 125)

HOOFDSTUK 4. BEDRIJVEN (p. 191)

HOOFDSTUK 5. MARKTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (p. 257)

HOOFDSTUK 6. MARKTEN VAN PRODUCTIEFACTOREN (p. 307)

HOOFDSTUK 7. MACRO-ECONOMISCHE RELATIES (p. 365)

HOOFDSTUK 8. INTERNATIONALE ECONOMISCHE BETREKKINGEN (p. 407)

HOOFDSTUK 9. MACRO-ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN (p. 471)

HOOFDSTUK 10. OVERHEID (p. 521)

HOOFDSTUK 11. DE INTERNATIONALE ECONOMISCHE ORDE (p. 609)

Zaakregister (p. 677)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Zaakregister (p. 677)

Ook interessant voor u: