Verstek en verzet in burgerlijke zaken en strafzaken, nationaal en Europees

Dit boek bevat een grondige studie van het verstek en het verzet in zowel het privaatrechtelijk procesrecht als in het strafprocesrecht.
Editor(s):
Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Aloïs Van Oevelen
boek | verschenen | 1e editie
november 2012 | xii + 116 blz.

Paperback
€ 35,- € 50,-


ISBN 9789400003507

Inhoud

Dit boek bevat een grondige studie van het verstek en het verzet in zowel het privaatrechtelijk procesrecht als in het strafprocesrecht. Bovendien komt niet alleen het nationale recht aan bod, maar wordt het onderwerp ook vanuit Europees perspectief belicht. Zo wordt aandacht besteed aan de rechtsbescherming van de afwezige verweerder in het Europese burgerlijk procesrecht en aan de behandeling van verstekvonnissen in de strafrechtelijke samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie. Een dergelijke geïntegreerde benadering van deze onderwerpen was tot nu toe niet voorhanden in de Belgische rechtsliteratuur.

Met bijdragen van Bart De Smet, Steven Dewulf, Thalia Kruger, Stefan Rutten en Liselot Samyn.

Inhoudsopgave

Verstek en verzet in burgerlijke zaken herbekeken (p. 1)

Stefan Rutten, Joëlle Rozie, Aloïs Van Oevelen

De afwezige verweerder in het Europees procesrecht (p. 25)

Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Aloïs Van Oevelen

Verstek en verzet in strafzaken (p. 53)

Bart De Smet, Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Aloïs Van Oevelen

Verstekbeslissingen en wederzijdse erkenning in het Europese strafrecht (p. 93)

Joëlle Rozie, Steven Dewulf, Stefan Rutten, Aloïs Van Oevelen

Ook interessant voor u: