Organisatie van de gezondheidszorg (derde editie)

Het organiseren van de gezondheidszorg veronderstelt een juridisch kader. De auteurs gaan na wie bevoegd is om op Europees, federaal en gemeenschapsniveau regelgeving inzake de gezondheidszorg uit te werken.
Editor(s):
Stefaan Callens, Jan Peers
boek | verschenen | 3e editie
november 2015 | xxiv + 754 blz.

Paperback
€ 101,50 € 145,-


ISBN 9789400005938


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 40,-

Inhoud

De gezondheidszorg is volop in verandering. Er zijn plannen om de ziekenhuisfinanciering grondig te hervormen. Tegelijkertijd moeten de federale overheid en de gemeenschappen rekening houden met de zesde staatshervorming. De Europese Unie kijkt in toenemende mate toe hoe de (ziekenhuis)zorg wordt gefinancierd.

Al deze ontwikkelingen komen uitvoerig aan bod in deze nieuwe, herwerkte derde editie. Het werk vangt aan met een algemeen overzicht van de kenmerken van het Belgische gezondheidszorgsysteem en van het zorgaanbod. Zowel de ziekenhuissector, de sector van de ouderenzorg, de preventieve sector als de geestelijke gezondheidszorg krijgen de nodige aandacht. Het organiseren van de gezondheidszorg veronderstelt een juridisch kader. De auteurs gaan na wie bevoegd is om op Europees, federaal en gemeenschapsniveau (vooral ook na de zesde staatshervorming) regelgeving inzake de gezondheidszorg uit te werken.

Speciale aandacht gaat in dit boek ook uit naar het omgaan met gezondheidsgegevens in het kader van e-health en m-health. Na een titel waarin aandacht is voor de financiering van de gezondheidszorg, met inbegrip van de plannen voor een nieuwe ziekenhuisfinanciering, staan de auteurs stil bij de regelgeving die te maken heeft met het onderzoek, de productie, de verdeling, de verkoop, de promotie en de terugbetaling van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De bio-ethiek en de rechtspositie van de patiënt, met inbegrip van tendensen inzake het medisch aansprakelijkheidsrecht, maken het voorwerp uit van een aparte titel in dit boek. De auteurs eindigen met een bespreking van de impact van de mededinging op de gezondheidszorg, en in het bijzonder van de overheidsopdrachtenwetgeving die van toepassing is op de ziekenhuizen.


Dit boek richt zich tot iedereen die van ver of dichtbij een band heeft met de gezondheidszorg in België.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Titel I. Ontstaan en kenmerken van het Belgische gezondheidszorgsysteem (p. 1)

Stefaan Callens, Jan Peers

Titel II. Het aanbod in de gezondheidszorg (p. 35)

Stefaan Callens, Jan Peers

Titel III. Juridische bevoegdheid inzake gezondheidszorg (p. 307)

Stefaan Callens

Titel IV. E-health en het omgaan met gegevens in de gezondheidszorg (p. 371)

Stefaan Callens

Titel V. Financiering van de gezondheidszorg en financieringstechnieken (p. 427)

Stefaan Callens, Jan Peers

Titel VI. Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en andere gezondheidsproducten (p. 457)

Stefaan Callens

Titel VII. De patiënt in de gezondheidszorg en medische aansprakelijkheid (p. 603)

Stefaan Callens

Titel VIII. Mededinging, overheidsopdrachten en gezondheidszorg (p. 691)

Stefaan Callens

Trefwoordenregister (p. 739)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Trefwoordenregister (p. 739)

Ook interessant voor u: