Class actions

Bij de wet van 28 maart 2014 werd in boek XVII van het Wetboek van economisch recht een titel 2 ingevoegd met als opschrift “Rechtsvordering tot collectief herstel”. Hiermee wordt voor het eerst in de Belgische rechtsorde een vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering ingevoerd, beter bekend onder de Engelse benaming class action. In dit boek wordt deze wet in al haar facetten behandeld.
Editor(s):
Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Aloïs Van Oevelen
boek | verschenen | 1e editie
maart 2015 | xii + 156 blz.

Paperback
€ 35,- € 50,-


ISBN 9789400006157

Inhoud

Door de wet van 28 maart 2014 werd in boek XVII van het Wetboek van economisch recht een titel 2 ingevoegd met als opschrift “Rechtsvordering tot collectief herstel”. Deze wet is op 1 september 2014 in werking getreden. Hiermee wordt voor het eerst in de Belgische rechtsorde een vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering ingevoerd, beter bekend onder de Engelse benaming class action.

In dit boek wordt deze wet in al haar facetten behandeld. In het eerste deel wordt de Europeesrechtelijke achtergrond ervan geschetst, namelijk de aanbeveling van de Europese Commissie hierover van 11 juni 2013. Vervolgens worden het toepassingsgebied van deze wet, de vereiste hoedanigheid en de ontvankelijkheidsvereisten van de rechtsvordering tot collectief herstel minutieus besproken en wordt er stilgestaan bij de keuzemogelijkheden en de strategische overwegingen van consumenten, inzonderheid het opt-in-systeem en het opt-out-systeem. In de daaropvolgende bijdragen wordt nader ingegaan op het akkoord tot collectief herstel, de beoordeling ten gronde van de rechtsvordering tot collectief herstel en de fase van de afwikkeling van de schade inzake collectief herstel. Dit boek richt zich tot advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, gerechtsdeurwaarders en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.

Met bijdragen van Emily Nordin, Stefaan Voet, Charles Demoulin en Joeri Klein, Emilie De Baere en Evelyne Terryn, Stefan Rutten, Wim De Gendt.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Collectieve vorderingen in de Europese Unie (p. 1)

Emily Nordin

De rechtsvordering tot collectief herstel: toepassingsgebied, hoedanigheid en ontvankelijkheids voorwaarden (p. 23)

Stefaan Voet

Class actions à la belge, opt-outs en collectieve acties (p. 47)

Akkoord tot collectief herstel (p. 67)

Evelyne Terryn

Beslissing ten gronde (p. 105)

Stefan Rutten

Afwikkeling van de schade inzake collectief herstel (p. 129)

Ook interessant voor u: