Herstructurering doorheen het (arbeids)recht

Dit boek wil enkele cruciale arbeidsrechtelijke problemen van de herstructurering van ondernemingen onder de aandacht brengen. Daarbij worden ook andere rechtstakken, zoals het economisch recht en het fiscaal recht, betrokken bij de sociaalrechtelijke analyse.
Auteur(s):
Wilfried Rauws
boek | verschenen | 1e editie
juli 2006 | 476 blz.

Paperback
€ 84,- € 120,-


ISBN 9789050955614

Inhoud

De herstructurering betreft een fenomeen dat nauw verbonden is met het wezen van het ondernemen zelf. Hoewel het niet (echt) nieuw te noemen is, heeft het in de voorbije decennia nochtans een enorme toename in omvang en belangrijkheid gekend. Voor de arbeidsjurist herleidt het herstructureren zich doorgaans tot de figuren van overdracht en sluiting van
ondernemingen en collectief ontslag. In de andere rechtstakken, waaronder het vennootschapsrecht en het fiscaal recht, bezit het begrip een veel ruimere draagwijdte.
Dit boek wil enkele cruciale arbeidsrechtelijke problemen van de herstructurering van ondernemingen onder de aandacht brengen. Daarbij worden ook andere rechtstakken, zoals het economisch recht en het fiscaal recht, betrokken bij de sociaalrechtelijke analyse. Tevens werd rekening gehouden met de recente, door het Generatiepact aangebrachte etswijzigingen.

Met bijdragen van Christian Bayart, Ilse Bosmans, Filip Dorssemont, Bruno Peeters, Johan Peeters, Veronique Pertry, Wilfried Rauws en Henri Swennen.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: