Handboek Burgerlijk Recht - deel III

Dit boekdeel werd niet zozeer door wetten gewijzigd, maar wel door een boeiende rechtsleer en een omvangrijke rechtspraak, die tracht de gewijzigde maatschappelijke en economische omstandigheden en noden te ondervangen, mede in de Europese context van nu.
Auteur(s):
René Dekkers, Alain-Laurent Verbeke, Nicolas Carette, Kristof Vanhove
boek | verschenen | 1e editie
december 2007 | xvi + 820 blz.

Hardback
€ 133,- € 190,-


ISBN 9789050954556

Inhoud

Het verbintenissenrecht, de bewijsleer en de bijzondere overeenkomsten ondergingen de laatste decennia een aantal ingrijpende evoluties, die een complete update van dit deel van het Handboek Burgerlijk Recht noodzakelijk maakten. Dit boekdeel werd niet zozeer door wetten gewijzigd, behoudens dan bijzondere domeinen zoals daar zijn de huur-verhuur, de consumentenkoop, de woningbouwwet en enkele andere, maar wel door een boeiende rechtsleer en een omvangrijke rechtspraak, die tracht de gewijzigde maatschappelijke en economische omstandigheden en noden te ondervangen, mede in de Europese context van nu.

Vanzelfsprekend volgen de auteurs waar mogelijk de structuur en de interne logica van het Burgerlijk Wetboek. Zo vindt u snel uw weg terug in dit lijvige boek.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

BOEK V. VERBINTENISSEN

Inleiding (p. 1)

TITEL I. BRONNEN VAN VERBINTENISSEN (p. 7)

TITEL II. GEVOLGEN VAN VERBINTENISSEN (p. 211)

TITEL III. OVERDRACHT VAN VERBINTENISSEN (p. 307)

TITEL IV. HOE VERBINTENISSEN TENIETGAAN (p. 311)

BOEK VI. BEWIJSLEER

Inleiding (p. 377)

Hoofdstuk I. De authentieke akte (p. 391)

Hoofdstuk II. De onderhandse akte (p. 400)

Hoofdstuk III Andere geschriften (p. 417)

Hoofdstuk IV. Getuigen (p. 423)

Hoofdstuk V. Vermoedens (p. 437)

Hoofdstuk VI. Bekentenis (p. 442)

Hoofdstuk VII. Eed (p. 449)

BOEK VII. GEBRUIKELIJKE CONTRACTEN

TITEL I. KOOP (p. 455)

TITEL II. RUIL (p. 559)

TITEL III. HUUR (p. 561)

TITEL IV. HUUR VAN DIENSTEN (p. 671)

TITEL V. AANNEMING (p. 677)

TITEL VI. LENING (p. 719)

TITEL VII. BEWAARGEVING (p. 737)

TITEL VIII. KANSCONTRACTEN (p. 757)

TITEL IX. LASTGEVING (p. 773)

TITEL X. DADING (p. 805)

TREFWOORDENREGISTER (p. 813)

Ook interessant voor u: