Knelpunten Kanscontracten

Het boek biedt een toelichting bij talloze knelpunten rond voorwaarde, lijfrente, aanwasbedingen en levensverzekering. Zes specialisten in de materie staan borg voor een scherpe analyse: Herman Cousy, Alain Nijs, Bernard Tilleman, Anton van Zantbeek, Alain Verbeke en Iris Vervoort.
Auteur(s):
Alain-Laurent Verbeke
Reeks:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
2
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2004 | 150 blz.

Paperback
€ 46,-


ISBN 9789050953474


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit boek is het tweede nummer in de reeks Knelpunten Contractenrecht. Het boek biedt een toelichting bij talloze knelpunten rond voorwaarde, lijfrente, aanwasbedingen en levensverzekering. Zes specialisten in de materie staan borg voor een scherpe analyse: Herman Cousy, Alain Nijs, Bernard Tilleman, Anton van Zantbeek, Alain Verbeke en Iris Vervoort. Aldus biedt dit boek een schat aan informatie voor elke professional die met deze materies in aanraking komt.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE (p. 1)

Alain-Laurent Verbeke

LIJFRENTE (p. 39)

Bernard Tilleman

TWEE ACTUELE FISCALE KNELPUNTEN INZAKE HET BEDING VAN AANWAS (p. 81)

Alain Nijs

OVER DE KWALIFICATIE VAN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACTEN EN DE ROL DIE DAARIN WORDT GESPEELD DOOR HET BEGRIP VAN KANSCONTRACT (p. 103)

Herman Cousy

DE LEVENSVERZEKERING, HÉT SUCCESSIEPLANNINGINSTRUMENT BIJ UITSTEK? (p. 141)

Anton van Zantbeek

Over de reeks

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks