Algemeen deel van het financieel recht

Dit toonaangevende handboek is zonder enige twijfel hét referentiewerk voor het Belgisch financieel recht: het biedt de lezer een ruim en diepgaand inzicht in deze complexe en veelzijdige rechtstak.
Auteur(s):
Guy Schrans, Reinhard Steennot
Reeks:
Instituut Financieel Recht
Volume:
5
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2003 | xxii + 484 blz.

Hardback
€ 135,-


ISBN 9789050953085


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit toonaangevende handboek is zonder enige twijfel hét referentiewerk voor het Belgisch financieel recht: het biedt de lezer een ruim en diepgaand inzicht in deze complexe en veelzijdige rechtstak.
De auteurs onderzoeken in de eerste plaats de voornaamste grondstoffen van het financieel recht, en niet het financieel recht als geheel.
Zo komen alle materies die in elk van de grote delen van het financieel recht aan de orde komen, aan bod: het geld, de financiële instrumenten, de geld- en effectenrekeningen, de betalingen (inclusief de afwikkeling van transacties) en de kredieten.

Guy SCHRANS is emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, advocaat aan de balie te Brussel en assessor in de afdeling 'wetgeving' van de Raad van State. Hij is tevens lid van het directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten.

Reinhard STEENNOT is Postdoctoraal Onderzoeker bij het FWO-Vlaanderen en docent aan de Universiteit Gent alwaar hij financieel recht, economisch recht, consumentenrecht en handelspraktijken doceert.

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK I. GELD IN HET RECHT (p. 1)

Guy Schrans, Reinhard Steennot

HOOFDSTUK II. FINANCIËLE INSTRUMENTEN (p. 83)

Guy Schrans, Reinhard Steennot

HOOFDSTUK III. REKENINGEN (p. 201)

Guy Schrans, Reinhard Steennot

HOOFDSTUK IV. BETALINGEN (p. 305)

Guy Schrans, Reinhard Steennot

HOOFDSTUK V. KREDIETEN (p. 417)

Guy Schrans, Reinhard Steennot

TREFWOORDENREGISTER (p. 477)

Guy Schrans, Reinhard Steennot

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Guy Schrans, Reinhard Steennot
TREFWOORDENREGISTER (p. 477)
Guy Schrans, Reinhard Steennot

Over de reeks

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
+++

The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


Meer over deze reeks