Handboek EVRM, Deel 1

Het Handboek EVRM wil de lezer een helder inzicht geven in de werking en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het eerste volume behandelt de ontstaansgeschiedenis van het EVRM, de Raad van Europa die aan de basis lag van het EVRM, de interpretatie en toepassing van het EVRM en de organisatie en werking van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Editor(s):
Yves Haeck, Johan Vande Lanotte
boek | verschenen | 1e editie
juli 2005 | xv + 949 blz.

Paperback
€ 105,- € 150,-


ISBN 9789050952668


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 70,-

Inhoud

De door het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) gegarandeerde rechten en vrijheden vormen een van de hoekstenen van onze rechtsstaat, zelfs in die mate dat een democratische meerderheid zich erbij moet neerleggen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, gevestigd in Straatsburg, is de ultieme interpretator van de rechten en vrijheden in het Verdrag en ziet toe op de naleving ervan door de EVRM-lidstaten.
Het Handboek EVRM wil de lezer een helder inzicht geven in de werking en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het eerste volume behandelt de ontstaansgeschiedenis van het EVRM, de Raad van Europa die aan de basis lag van het EVRM, de interpretatie en toepassing van het EVRM en de organisatie en werking van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Daarbij wordt o.m. aandacht besteed aan de mogelijkheden om de rechten en vrijheden in te perken, de structuur en procedure voor het Europees Hof, ontvankelijkheidsvoorwaarden, spoedmaatregelen, rechtsbijstand, billijke genoegdoening en het toezicht op de naleving van de arresten. Het tweede en derde volume bevatten een artikelsgewijze commentaar op de materiële rechten in het EVRM.
De rechten en vrijheden worden geanalyseerd aan de hand van de beslissingen en/of arresten van het Europees Hof. In de bijlagen bij de verschillende volumes vindt men o.m. de tekst van het Verdrag, van de protocollen en van het procedurereglement van het Hof, alsook heel wat praktische tips en informatie welke nuttig zijn bij het indienen van een verzoekschrift te Straatsburg.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding. Een omschrijving en historische situering van het begrip mensenrechten, grondrechten of rechten en vrijheden (p. 1)

Hoofdstuk 1. Informatiebronnen inzake het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (p. 15)

Hoofdstuk 2. De Raad van Europa (p. 31)

Hoofdstuk 3. Ontstaansgeschiedenis, ondertekening en inwerkingtreding van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (p. 57)

Hoofdstuk 4. Rechten en vrijheden – Aard – Reikwijdte – Beperkingen (p. 85)

Hoofdstuk 5. Interpretatie- en toepassingsbeginselen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (p. 175)

Hoofdstuk 6. Toezichtsmechanisme in het kader van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (p. 227)

Hoofdstuk 7. De procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (p. 311)

Hoofdstuk 8. Voorlopige maatregelen tijdens de procedure voor het Europees Hof (p. 433)

Hoofdstuk 9. Ontvankelijkheidsvoorwaarden voor het Europees Hof voor Rechten van de Mens (p. 487)

Hoofdstuk 10. Billijke genoegdoening (p. 621)

Hoofdstuk 11. Rechtsbijstand tijdens de procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (p. 681)

Hoofdstuk 12. Rechtsgevolgen van arresten en toezicht op naleving van arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (p. 695)

Hoofdstuk 13. De Europese Unie, de mensenrechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (p. 753)

Hoofdstuk 14. De hervorming van het Europees Verdrag en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ingevolge het Veertiende Protocol (p. 781)

BIJLAGEN (p. 809)

BIOGRAFIEËN (p. 949)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
BIJLAGEN (p. 809)
BIOGRAFIEËN (p. 949)

Ook interessant voor u: