De groepsverzekering als aanvullend pensioen

In dit boek gaan de verschillende auteurs – ieder vanuit zijn of haar expertise – in op de groepsverzekering als aanvullend pensioen.
Editor(s):
Renate Barbaix, Britt Weyts, Daily Wuyts
boek | verschenen | 1e editie
september 2014 | x + 127 blz.

Paperback
€ 42,- € 60,-


ISBN 9789400004603

Inhoud

In dit boek gaan de verschillende auteurs – ieder vanuit zijn of haar expertise – in op de groepsverzekering als aanvullend pensioen.

In een eerste bijdrage geeft professor Yves Stevens een overzicht van de verschillende vormen en kenmerken van aanvullende pensioenen in het Belgische recht en zoomt hij in op de groeipijnen en uitdagingen ervan. Professor Elly Van de Velde ontleedt vervolgens de multigenuanceerde fiscaalrechtelijke behandeling van de verschillende vormen van het aanvullend pensioen, met bijzondere aandacht voor de groepsverzekeringen. De inbedding van de groepsverzekering in het verzekeringsrecht wordt uitvoerig behandeld door professor Britt Weyts, waarbij zij voornamelijk de bescherming van de werknemers als verzekerden behandelt, zowel op het vlak van de aansluiting bij de groepsverzekering als tijdens de uitvoering ervan. De bijzondere civielrechtelijke aard van de groepsverzekering wordt geanalyseerd door Kim De Witte. Hij gaat daarbij in op de complexe civielrechtelijke grondslag van de groepsverzekering en bespreekt de gevolgen ervan in de verschillende rechtsverhoudingen die de groepsverzekering doet ontstaan. Tot slot bespreekt professor Renate Barbaix de behandeling van de groepsverzekeringen in het huwelijksvermogensrecht. Daarbij besteedt zij niet alleen aandacht aan de bestaande huwelijksvermogensrechtelijke regels en knelpunten, maar gaat zij tevens in op de principes, de knelpunten en de gevolgen van de voorgenomen hervorming van het statuut van de aanvullende pensioenen.

Dit boek is dan ook een nuttig en handig naslagwerk voor notarissen, advocaten, magistraten, vermogensplanners, accountants en professionals uit de verzekeringssector.

Inhoudsopgave

Groeipijnen en uitdagingen van de aanvullende pensioenen in België (p. 1)

Yves Stevens, Renate Barbaix, Britt Weyts, Daily Wuyts

De groepsverzekeringen in het verzekeringsrecht: te weinig transparantie maar voldoende bescherming? (p. 31)

Renate Barbaix, Britt Weyts, Daily Wuyts

Aanvullend pensioen via een groepsverzekering: (para)fiscale aandachtspunten (p. 47)

Renate Barbaix, Britt Weyts, Daily Wuyts

De civielrechtelijke kwalificatie van de driepartijen relatie in aanvullende pensioenen voor werknemers (p. 73)

Renate Barbaix, Britt Weyts, Daily Wuyts

Groepsverzekeringen en familiaal vermogensrecht: een nieuwe invalshoek(?) (p. 105)

Renate Barbaix, Britt Weyts, Daily Wuyts