Liber Amicorum Johan Erauw

In oktober 2014 is Johan Erauw toegelaten tot het emeritaat. Johan Erauw is steeds een visionair denker met innovatieve standpunten en ideeën geweest.Editor(s):
Maud Piers, Henri Storme, Jinske Verhellen
boek | verschenen | 1e editie
september 2014 | xxxvi + 546 blz.

Hardback
€ 119,- € 170,-


ISBN 9789400004146

Inhoud

In oktober 2014 is Johan Erauw toegelaten tot het emeritaat. Johan Erauw is steeds een visionair denker met innovatieve standpunten en ideeën geweest. Het Liber Amicorum Johan Erauw illustreert hoe zijn denken een impact heeft gehad op zijn vrienden-collega’s en op de Belgische en internationale rechtspraktijk. Elke bijdrage heeft als vertrekpunt een citaat uit één van de vele wetenschappelijke artikels en boeken die professor Erauw schreef. Vanuit hun eigen vakgebied analyseren de auteurs de in het gekozen citaat geformuleerde stellingen.

In October 2014 Johan Erauw was given emeritus status. Johan Erauw is a real visionary who is two steps ahead in how he sees the world and who always comes up with innovative ideas. This Liber Amicorum is an illustration of how his novel thinking has not only influenced his friends and colleagues, but has also affected the Belgian and international legal landscape. Each author’s contribution constitutes an analysis of a particular thought of Johan Erauw as documented in his numerous academic books and articles. The authors provide us with a comment on Johan Erauw’s quotes through an analysis based on their own expertise.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Overzicht van gekozen citaten (p. 535)

Lijst van voorintekenaars (p. 541)

DEEL I. INTERNATIONAAL PRIVAAT RECHT

De toepasselijkheid en geldigheid van algemene voorwaarden in internationale koopcontracten (p. 1)

The Public Policy Exception in EEX Regulation 44/2001: Is ‘Union Public Policy’ Included? A Constitutional Conundrum (p. 15)

De wilsvrijheid voor huwelijksvermogensrecht in het Wetboek van Internationaal Privaatrecht (p. 35)

De kwaliteitsrekening van advocaten na de wet van 22 november 2013: enkele aspecten van internationaal privaatrecht (p. 47)

Use of the Incoterms Rules in CISG Decisions (p. 83)

Van Laurent tot Erauw: over codifcatie van het internationaal privaatrecht in België (p. 107)

Het arrest Hongarije t. Slovaakse Republiek van het Hof van Justitie met enkele kanttekeningen bij de huidige positie van Hongarije in de EU (p. 121)

A SWOT Analysis of EU Private International Law (p. 139)

Application of Foreign Law in European Private International Law (p. 159)

The Protection of Consumers in Cross-Border Contracts of Carriage by Air at the Level of Private International Law (p. 175)

Exit exequatur (p. 189)

Vloeit de bron van het vreemde recht niet te overvloedig? (p. 207)

On the Role of Borders in European Confl ict of Laws (p. 219)

Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden: een tour d’horizon (p. 229)

Forumkeuze middels moderne communicatiemiddelen en mits betuttelende voorwaarden? (p. 249)

Skiing Children and the Hague Traffic Accidents Convention: A Frosty Relationship? (p. 267)

Hague Conventions on Private International Law, Same-Sex Marriage and Non-Marital Institutions (p. 277)

De imprevisieleer en het Weens Koopverdrag (p. 295)

Weg met de impliciete rechtskeuze! (p. 305)

Kruispunten tussen privaat recht en financiële regulering (p. 337)

Propositions to Promote Sino-Foreign Judicial Cooperation: Mapping the Future Sino-Belgian Judicial Assistance (p. 351)

DEEL I. INTERNATIO189NAAL PRIVAAT RECHT

D’une codifi cation à l’autre (p. 61)

DEEL II. ARBITRAGE

The Unfriendly Intrusion of Consumer Legislation into Freedom to Contract for Effective ODR (p. 365)

La liberté dans le nouveau droit belge de l’arbitrage (p. 381)

Amerikanisering en internationale handelsarbitrage (p. 387)

La confidentialité dans l’arbitrage international : une exigence toujours d’actualité ? (p. 399)

Over de wraking van arbiters. Een partijdige bijdrage voor een geliefd oud-student (p. 409)

Procedurele eigenaardigheden bij investeringsarbitrage (p. 415)

Rechtsbescherming bij het sluiten van een arbitrage overeenkomst (p. 427)

DEEL III. KUNST EN INTELLECTUELE RECHTEN

Oskar Kokoschka’s Lesender Herr blijft bij het MSK-Gent. What if …? (p. 453)

Hoezo, volgrecht is maar een “soort” auteursrecht dat niet terecht kan onder een lex protectionis? (p. 499)

Recht en gerecht in Rafaël Coxcies Laatste Oordeel… en hetzelfde schilderij voorwerp van een gerechtelijke procedure (p. 507)

The Law Applicable to Copyright: Is Transferability the Exception to the Application of the Lex Protectionis? (p. 523)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Lijst van voorintekenaars (p. 541)

Ook interessant voor u: