Proportioneel stakingsrecht?

Met de huidige economische crisis en de daarmee gepaard gaande ontslagen en herstructureringen is het stakingsrecht vandaag actueler dan ooit. Een recent naslagwerk over het Europese stakingsrecht ontbrak echter tot op heden.
Auteur(s):
Laura De Meyer
Reeks:
Opstellen Arbeidsrecht
Volume:
1
boek | verschenen | 1e editie
november 2012 | X + 154 blz.

Paperback
€ 42,- € 60,-


ISBN 9789400003644

Inhoud

Met de huidige economische crisis en de daarmee gepaard gaande ontslagen en herstructureringen is het stakingsrecht vandaag actueler dan ooit. Een recent naslagwerk over het Europese stakingsrecht ontbrak echter tot op heden, ook al is de noodzaak aan een dergelijk boek groter dan ooit. Dit is zeker het geval nu eveneens een aantal recente uitspraken van het Hof van Justitie inzake het recht op collectieve actie op een doorslaggevende wijze het proportionaliteitscriterium hanteren. Toch werd de invulling hiervan aan de nationale rechter overgelaten. Maar wat moet die hier dan mee?

Aangezien een pasklare formule hier niet aan de orde is, kijkt de auteur in de eerste plaats naar de standpunten van die andere Europese instellingen hierover: het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Comité voor Sociale Rechten. Deze laatste instelling van de Raad van Europa levert sedert vele jaren zeer nuttig werk inzake de analyse en de invulling van sociale grondrechten in het algemeen en meer specifiek van het stakingsrecht. Hoewel zijn conclusies te vaak terzijde worden geschoven, zelfs onbesproken blijven, is het wellicht het meest gespecialiseerde orgaan om zich over het Europese stakingsrecht te kunnen uitlaten. Door de conclusies van het Comité naast de recente rechtspraak van het Hof van Justitie te leggen, komt de auteur tot een aantal opmerkelijke bevindingen. Waar nodig werd ook de link gelegd met de Belgische rechtspraktijk ter zake.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk 1.Het stakingsrecht als constitutioneel recht, als recht of als (p. 3)

Hoofdstuk 2. De Raad van Europa en zijn instrumenten (p. 11)

Hoofdstuk 3. De Europese Unie (p. 91)

Bibliografie (p. 137)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Bibliografie (p. 137)

Over de reeks

Opstellen Arbeidsrecht

Met de reeks Opstellen arbeidsrecht streeft de onderzoeksgroep Sociale Concurrentie en Recht van de Universiteit Antwerpen een drievoudig doel na: kwalitatief rechtswetenschappelijk onderzoek de nodige bekendheid verlenen; het studiewerk van de onderzoeksgroep (nog) beter profileren en een (bescheiden) bijdrage leveren tot het behoud van een consistent arbeidsrecht.
Al geruime tijd participeren de leden van deze Antwerpse onderzoekseenheid prominent aan de wetenschappelijke studie van het arbeidsrecht door artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, door monografieën, door onderzoeksrapporten en uiteraard ook door referatenbundels. Met de opstart van een publicatiereeks onder eigen naam wil de onderzoeksgroep de traditie van eigentijds kwalitatief onderzoekswerk continueren en bevestigen.
De reeks moet ook bijdragen tot een sterkere profilering van de onderzoekseenheid, van haar onderzoeksmethodiek en van de fundamentele waarden die de eenheid aankleeft in haar rechtsbeoefening. De arbeidsmarktcorrigerende functie van het arbeidsrecht, de grondrechtelijke emancipatorische dimensie en de rechtshomogene analyse van de rechtsfenomenen betreffen evenveel elementen die de wetenschappelijke demarche van de onderzoeksgroep tekenen. Door arbeidsrechtelijk onderzoek gegroepeerd te publiceren, streeft de onderzoeksgroep ernaar op zijn niveau bij te dragen tot het behoud van een consistente arbeidsrechtelijke bescherming. Het aantrekken van nieuwe onderzoekers met nieuwe inzichten vormt hierbij een sleutelelement, net zoals het bevorderen van transnationale studieprojecten.
Door te informeren en te verklaren wil de publicatiereeks het rechtswetenschappelijk argument helpen inbrengen in het wetgevend, jurisprudentieel en doctrinaal debat. De publicaties die in deze reeks worden opgenomen, werden aan een peer review onderworpen.
Redactie: Jan Buelens, Daniël Cuypers, Johan Peeters, Kelly Reyniers, Marc Rigaux, Kim Van Den Langenbergh en Anne Van Regenmortel.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: