Knelpunten Opties

De optieovereenkomst is een rechtsfiguur die we in verschillende rechtstakken terugvinden. In dit boek worden enkele van de meest voorkomende toepassingen belicht.
Editor(s):
Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke, Nick Portugaels
Reeks:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
11
boek | verschenen | 1e editie
december 2013 | xvi + 266 blz.

Hardback
€ 59,50 € 85,-


ISBN 9789400003637


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Als thema voor het elfde nummer in de reeks werd gekozen voor Knelpunten Opties. De optieovereenkomst is een rechtsfiguur die we in verschillende rechtstakken terugvinden. In dit boek worden enkele van de meest voorkomende toepassingen belicht. Komen achtereenvolgens aan bod: opties en aanverwante rechtsfiguren, overdracht van opties, koopopties op onroerende goederen, knelpunten in het huurrecht, financieelrechtelijke knelpunten, opties in het vennootschapsrecht, opties in het intellectuele eigendomsrecht, knelpunten naar aanleiding van de optie als verloningsmiddel, opties in het familiaal vermogensrecht en tot slot ook enkele fiscale implicaties van opties en optiebedingen.
Met bijdragen van Indra Arteschene, Pieter Brulez, Sander Buysse, Diewertje Castelein, Jeff Hermans, Nick Portugaels, Joris Swennen, Anneleen Van de Meulebroucke, Maarten Vandenplas, Katrien Van Steenkiste, Alain Laurent Verbeke, Valerie Withofs.

Inhoudsopgave

Inleiding tot opties en optiebedingen (p. 1)

Nick Portugaels, Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke

Opties en aanverwante rechtsfi guren (p. 19)

Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke, Nick Portugaels

Overdraagbaarheid van opties (p. 49)

Valerie Withofs, Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke, Nick Portugaels

Koopopties op onroerende goederen (p. 73)

Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke, Nick Portugaels

Opties in het huurrecht. Contractuele samenhang tussen een huurovereenkomst en een aankoopoptie (p. 93)

Indra Arteschene, Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke, Nick Portugaels

Opties in het vennootschapsrecht (p. 145)

Nick Portugaels, Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke

Optie- en licentieovereenkomsten in het intellectuele eigendomsrecht (p. 175)

Joris Swennen, Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke, Nick Portugaels

Aandelenopties als alternatieve manier van verloning (p. 197)

Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke, Nick Portugaels

Opties in het familiaal vermogensrecht (p. 225)

Alain Laurent Verbeke, Bernard Tilleman, Nick Portugaels

Knelpunten inzake de fi scale behandeling van opties en optiebedingen (p. 247)

Pieter Brulez, Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke, Nick Portugaels

Over de reeks

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: