Jaarboek Energierecht 2011

Met dit Jaarboek Energierecht 2011 belichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).
Editor(s):
Kurt Deketelaere, Bram Delvaux
Reeks:
Jaarboek Energierecht
Volume:
9
boek | verschenen | 1e editie
mei 2012 | xviii + 294 blz.

Paperback
€ 166,-


ISBN 9789400002876


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Met dit Jaarboek Energierecht 2011 berichten de auteurs over de belangrijkste ontwikkelingen die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).
Het boek sluit af met een overzicht van de in 2011 gepubliceerde Europese, federale en regionale energiewetgeving, en met een overzicht (selectie) van de in diezelfde periode verschenen energierechtsleer.
De bijdragen in dit Jaarboek Energierecht 2011 zijn van Kurt Deketelaere, Bram Delvaux, Frederik Dewaele, David Lecoque, Didier Pacquée, Koen Platteau, Lauren Rasking, Tom Schoors, Sarah Van Kerckhoven, Bernard Vanheusden, Damien Verhoeven en Tim Vermeir.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

NAAR EEN NIEUW EUROPEES KADER VOOR DE BELASTING VAN ENERGIEPRODUCTEN EN ELEKTRICITEIT? (p. 1)

Kurt Deketelaere

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET FEDERAAL ENERGIERECHT. De wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de Elektriciteits- en Gaswet, alsmede andere (post)crisis-gebeurtenissen (p. 23)

VAN DE HERVORMING VAN HET NET BEHEER IN HET VLAAMSE GEWEST TOT DE CREATIE VAN HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF. The proof of the pudding is in the eating (p. 111)

Bram Delvaux

AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN ELEKTRICITEITS- EN GASDISTRIBUTIENETTEN (p. 147)

Didier Pacquée

HET VERTROUWEN VAN DE BUURMAN IN ZIJN ZONNEPANELEN (p. 181)

Tim Vermeir

GROENE WARMTE (p. 221)

TOEPASSING VAN HET MEDEDINGINGSRECHT IN DE ENERGIESECTOR (p. 245)

OVERZICHT ENERGIEWETGEVING 2011 (p. 271)

Bram Delvaux

OVERZICHT VAN RECHTSLEER 2011 (p. 285)

Bernard Vanheusden

Over de reeks

Jaarboek Energierecht

Als u intekent voor de reeks, betaalt u permanent 20% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, van zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks