Praktijkboek vzw's en btw

Veel verantwoordelijken in vzw’s gaan ervan uit dat zij geen btw-identificatienummer nodig hebben en niet btw-plichtig zijn. Het boek vertelt u onmiddellijk of uw vzw de btw-regelgeving al dan niet correct naleeft.
Auteur(s):
Isabel Demeyere, Marc Govers, Roland Van Hecke
Reeks:
VZW-reeks
Volume:
boek | verschenen | 3e editie
juni 2012 | xxi + 346 blz.

Paperback
€ 31,50 € 45,-


ISBN 9789400003156

Inhoud

Veel verantwoordelijken in vzw’s gaan ervan uit dat zij geen btw-identificatienummer nodig hebben en niet btw-plichtig zijn. Op zich hebben zij natuurlijk deels gelijk. Wat zij soms vergeten, is dat hun vereniging vaak bijkomstige activiteiten organiseert die niet vallen onder de vrijstelling van artikel 44 van het Wbtw.
Dit betekent dus dat heel wat vzw’s wel een btw-identificatienummer nodig hebben en dit, ten onrechte, niet beseffen. Door het feit dat in het Wbtw niet altijd duidelijk gedefinieerd is op welke activiteiten de btw van toepassing is, is er plaats voor discussie en rechtsonzekerheid. Zo kan de ene controleambtenaar vinden dat de activiteiten aan de btw moeten worden onderworpen, terwijl de andere van mening is dat deze activiteiten vrijgesteld zijn van btw.
De auteurs toetsen de diverse omschrijvingen en bepalingen die in het Wbtw voorkomen, aan de beslissingen, aanschrijvingen en de dagelijkse praktijk in een klare en duidelijke taal. Het boek vertelt u onmiddellijk of uw vzw de btw-regelgeving al dan niet correct naleeft.
Isabel Demeyere is directeur van het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s.
Marc Govers is partner bij THE VAT HOUSE.
Roland Van Hecke is afgevaardigd bestuurder van het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE PRINCIPES, BEGRIPPEN EN SOORTEN BTW-PLICHTIGEN (p. 1)

Marc Govers

HOOFDSTUK 2. PLAATSBEPALING EN VERSCHULDIGDHEID VAN DE BTW (p. 21)

Marc Govers

HOOFDSTUK 3. MAATSTAF VAN HEFFING EN TOEPASSELIJK BTW-TARIEF (p. 41)

Marc Govers

HOOFDSTUK 4. VRIJSTELLINGEN (p. 47)

Marc Govers

HOOFDSTUK 5. RECHT OP AFTREK EN TERUGGAAF VAN BTW (p. 57)

Marc Govers

HOOFDSTUK 6. PRAKTISCHE MODALITEITEN EN VERPLICHTINGEN INZAKE BTW (p. 61)

Marc Govers

HOOFDSTUK 7. BTW-AANGIFTE – HOE INVULLEN? (p. 75)

Roland Van Hecke, Isabel Demeyere

HOOFDSTUK 8. BTW-VRIJSTELLINGEN IN HET KADER VAN ARTIKEL 44 WBTW (p. 95)

Roland Van Hecke, Isabel Demeyere

HOOFDSTUK 9. GEMENGDE BTW-PLICHTIGEN (p. 275)

Roland Van Hecke, Isabel Demeyere

HOOFDSTUK 10. BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN (p. 287)

Roland Van Hecke, Isabel Demeyere

Modellen (p. 311)

Bibliografie (p. 331)

Trefwoordenregister (p. 333)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Bibliografie (p. 331)
Trefwoordenregister (p. 333)

Over de reeks

VZW-reeks

De jongste jaren beweegt er heel wat in de wereld van de vzw’s. Hoewel er veel informatie op de markt is, blijft er behoefte aan betaalbare naslagwerken en handleidingen voor de praktijk. Met deze uitgaven vullen Intersentia en het VSDC deze leemte op.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: