EOT-overeenkomsten


Dit boek biedt een diepgaande juridische en sociaalwetenschappelijke analyse van EOT-overeenkomsten en vormt een onmisbaar instrument voor elke ‘scheidingsprofessional’.
Auteur(s):
Ruben Hemelsoen
boek | verschenen | 1e editie
mei 2012 | 484 blz.

Hardback
€ 87,50 € 125,-


ISBN 9789400003125

Inhoud

Het boek biedt een diepgaande juridische en sociaalwetenschappelijke analyse van EOT-overeenkomsten. Via de zogenaamde law in action-benadering wordt zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve inhoud van EOT-overeenkomsten in kaart gebracht.

Via talrijke voorbeeldclausules kan een weldoordachte EOT-overeenkomst opgesteld worden. Zo verworden de overeenkomsten niet uit tot kille administratieve regelingen pro forma op basis van juridisch-technische basisbedingen zoals vandaag al te vaak het geval is.

Dit boek vormt een onmisbaar instrument voor elke scheidings-professional: magistraten, notarissen, advocaten, bemiddelaars en welzijnswerkers.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Overzicht van figuren (p. 25)

Overzicht van tabellen (p. 29)

Inleidende Titel (p. 31)

TITEL I. ONDERZOEKSCONTEXT (p. 41)

TITEL II. INHOUDELIJKE ANALYSE VAN OVEREENKOMSTEN VOOR AFGAAND AAN EOT (p. 117)

TITEL III. CONTEXTUELE ANALYSE VAN OVEREENKOMSTEN VOOR AFGAAND AAN EOT (p. 359)

TITEL IV. ALGEMEEN BESLUIT (p. 421)

BIBLIOGRAFIE (p. 449)

TREFWOORDENREGISTER (p. 475)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
BIBLIOGRAFIE (p. 449)
TREFWOORDENREGISTER (p. 475)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek