Vruchtgebruik: mogelijkheden, beperkingen en innovaties

In deze uitgave worden in zeven bijdragen de mogelijkheden, beperkingen en innovaties van het vruchtgebruik voor de praktijk besproken.
Editor(s):
Vincent Sagaert, Alain-Laurent Verbeke
boek | verschenen | 1e editie
april 2012 | ix + 286 blz.

Paperback
€ 59,50 € 85,-


ISBN 9789400002821

Inhoud

Het vruchtgebruik blijft een actuele rechtsfiguur, die niet weg te branden is uit de notariële praktijk en de vermogensplanning in het algemeen. Vaak worden in de praktijk de grenzen van het vruchtgebruik opgezocht, vanuit een doelstelling om ze civielrechtelijk of fiscaal zo optimaal mogelijk te houden. Een scherpe afbakening van de mogelijkheden en onmogelijkheden van vruchtgebruik is daartoe echter noodzakelijk.
Het Instituut voor Goederenrecht van de Rechtsfaculteit van de KU Leuven en de Subfaculteit Rechten van de Kulak organiseerden een studieavond in Leuven en in Kortrijk waarop verschillende aspecten van het vruchtgebruik geanalyseerd werden.
In zeven bijdragen worden de mogelijkheden, beperkingen en innovaties van het vruchtgebruik voor de praktijk besproken. Meer bepaald onderzoeken de auteurs de diverse verschijningsvormen van vruchtgebruik, de contractuele technieken inzake vruchtgebruik en haar afbakening tegenover andere rechtsfiguren.
- De kwalificatie van het recht van vruchtgebruik: contractuele mogelijkheden en afbakening tegenover andere zakelijke rechten
Nicolas Carette en Julie Del Corral
- De contractuele modulering van de gebruiks- en beschikkingsbevoegdheden van de vruchtgebruiker
Ruud Jansen en Koen Swinnen
- De contractuele grenzen van de duurtijd van het recht van vruchtgebruik
Mathieu Muylle
- Quasi-vruchtgebruik: contractuele mogelijkheden en grenzen
Alain-Laurent Verbeke en Ann Apers
- Vruchtgebruik op algemeenheden: contractuele grenzen en gevolgen
Vincent Sagaert en Elien Dewitte
- Vruchtgebruik op onlichamelijke goederen (schuldvorderingen en zakelijke rechten)
Sofie Bouly en Dorothy Gruyaert
- De gesplitste aankoop van onroerend goed in vruchtgebruik en blote eigendom: contractuele mogelijkheden, opportuniteiten en valkuilen
Alexis Lemmerling en Alain van Doorslaer de ten Ryen

“Dit boek moet worden aangeraden aan elke fiscalist die geregeld met vruchtgebruikconstructies te maken krijgt.”
In Fiscoloog, 7 november 2012

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

DE KWALIFICATIE VAN HET RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK: CONTRACTUELE MOGELIJKHEDEN EN AFBAKENING TEGENOVER OPSTAL, ERFPACHT EN HUUR (p. 1)

Nicolas Carette, Julie del Corral

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER (p. 51)

Ruud Jansen, Koen Swinnen

DE CONTRACTUELE GRENZEN VAN DE DUUR VAN HET RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK (p. 91)

Mathieu Muylle

QUASI-VRUCHTGEBRUIK: CONTRACTUELE MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN (p. 127)

Ann Apers, Alain-Laurent Verbeke

VRUCHTGEBRUIK OP ALGEMEENHEDEN: CONTRACTUELE GRENZEN EN GEVOLGEN (p. 153)

Elien Dewitte, Vincent Sagaert

VRUCHTGEBRUIK OP ONLICHAMELIJKE GOEDEREN (p. 195)

Sofie Bouly, Dorothy Gruyaert

DE GESPLITSTE AANKOOP IN VRUCHTGEBRUIK EN BLOTE EIGENDOM: CONTRACTUELE MOGELIJKHEDEN, OPPORTUNITEITEN EN VALKUILEN (p. 231)