Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten. Welke toekomst beschoren?

“Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten, welke toekomst beschoren? Zowel vanuit een algemene invalshoek als vanuit de invalshoek van een aantal specifieke sectoren wordt deze vraagstelling aan een grondige en kritische analyse onderworpen.


Editor(s):
Régine Feltkamp, Frédéric Vanbossele
Reeks:
Publicaties in het Economisch recht VUB
Volume:
15
boek | verschenen | 1e editie
januari 2012 | xxii + 460 blz.

Hardback
€ 155,-


ISBN 9789050957489

Inhoud

Dit boek bundelt de bijdragen van de uiteenzettingen die gehouden werden op de tweetalige studiedag “Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten, welke toekomst beschoren? Autonomie de la volonté, liberté contractuelle et contrats d’entreprise, quel avenir ?” die door de onderzoeksgroep Business & Contracts (BuCo) VUB op 18 februari 2011 werd georganiseerd. Zowel vanuit een algemene invalshoek als vanuit de invalshoek van een aantal specifieke sectoren wordt deze vraagstelling aan een grondige en kritische analyse onderworpen door de volgende auteurs: P. Van Ommeslaghe, L. Cornelis, L. Visscher, A.S. Vandenberge, F. Vanbossele, R. Steennot, M. Grégoire, R. Jansen, J.P. Buyle, B. Dessart, Y. Marique, F. Mourlon Beernaert, P.-M. Louis, R. Feltkamp, Y. T’Jampens en I. Verougstraete.
De onderzoeksgroep BuCo is een samenwerking tussen de Vakgroepen Economisch Recht, Privaatrecht en Publiek Recht van de VUB. BuCo werd in 2009 opgericht op initiatief van Prof. Dr. R. Feltkamp om synergieën te bewerkstelligen in het onderzoek en de initiatieven ontwikkeld door de verschillende vakgroepen binnen de faculteit rechten rond de thema’s ondernemingscontracten, handelstransacties en het ondernemingsgebeuren in het algemeen. De focus van BuCo ligt op ondernemingscontracten, omdat deze tot stand komen in een specifieke context die zich onderscheidt van de zuiver burgerrechtelijke contracten. D.m.v. wetenschappelijk onderzoek in een samenwerking tussen academici en praktizijnen wordt ernaar gestreefd om beter de ondernemingspraktijken inzake het contractuele gebeuren te begrijpen, bestaande theorieën verder uit te diepen dan wel nieuwe theorieën te ontwikkelen en deze nieuwe inzichten aan te wenden om op een kritische wijze de bestaande regelgeving en ondernemingspraktijken te analyseren en desgevallend verbeteringen voor te stellen.


Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

L’autonomie de la volonté : du Code civil à nos jours (p. 1)

De achtereenkomst (p. 25)

Ludo Cornelis

The limits of freedom of contract: Insights from Law and Economics (p. 87)

Ann-Sophie Vandenberghe, Louis Visscher

De impact van het privaatfinancieel recht op de wilsautonomie, de contractvrijheid en het consensualisme (p. 115)

Reinhard Steennot

La législation sur les clauses abusives : dérogation au principe de l’autonomie de la volonté ? (p. 169)

Frédéric Vanbossele

De rol van de wilsautonomie bij de persoonlijke zekerheidsrechten (p. 185)

Ruud Jansen

L’autonomie de la volonté et le droit des garanties prises sur le patrimoine du débiteur (p. 219)

L’autonomie de la volonté en droit bancaire privé. Analyse de quelques questions d’actualité dans un contexte de crise : peer-to-peer banking, microcrédit, prêt sur gage, funding loss et débiteur en difficulté (p. 241)

Les contrats publics anglais et français entre technicité et loyauté (p. 285)

Contracten tot verhandeling van elektriciteit. Hoe autonoom is de partijwil? (p. 335)

Régine Feltkamp

Autonomie de la volonté et droit de l’énergie : les réseaux (p. 431)

Slotwoord: de wilsautonomie, een algemeen rechtsbeginsel (p. 449)

Ivan Verougstraete

Over de reeks

Publicaties in het Economisch recht VUB

Deze reeks bevat de publicaties van de Vakgroep Economisch Recht, een onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Brussel.
De Vakgroep Economisch Recht stelt zich ten doel om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te verzorgen op het gebied van het Economisch recht, zowel vanuit nationaal als vanuit Europees perspectief.
De Vakgroep stimuleert en organiseert multidisciplinair onderzoek op het gebied van fundamentele vragen die o.m. het vennootschapsrecht, het financieel recht, het insolventierecht, het marktrecht en het verzekeringsrecht tot voorwerp hebben.
De resultaten van deze onderzoeken worden gepubliceerd in de publicatiereeks van de Vakgroep.
De publicaties van de Vakgroep die in deze reeks worden opgenomen, zijn onderworpen aan een double-blind peer review en beantwoorden aan de hoogste academische normen. Meer info over de Vakgroep op http://www.vub.ac.be/ECOR/
Editorial Board
Met ingang van najaar 2011 is voor de Reeks publicaties van de Vakgroep Economisch Recht een Editorial Board samengesteld.
De Editorial Board bewaakt de kwaliteit van de in de boekenreeks gepubliceerde werken en is samengesteld uit zowel academische leden, als uit praktijkdeskundigen met een grote specialisatie in het vakgebied, en dit om het evenwicht tussen wetenschappelijke en praktijkrelevantie te bewaken.
Voorzitter: Prof. Koen Byttebier
Verdere leden: Prof. Michel Flaméé, Prof. Jean-Marie Nelissen-Grade, Mr. Jan Peeters, Dhr. Koen Troch.
Redactiesecretariaat: Dhr. Tom Wera

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: