Fundamentele rechten van ouderen

Dit boek bestudeert de problematiek van het ouder worden vanuit het perspectief van de fundamentele rechten en organiseert een eerste dialoog te tussen ouderen, academici en het werkveld.


Editor(s):
Nathalie Van Leuven, Paul De Hert
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2011 | xvi + 204 blz.

Paperback
€ 35,- € 50,-


ISBN 9789400002388

Inhoud

Ouder worden is anders worden. Het brengt soms veranderingen en aanpassingen met zich mee. Wat is de leefsituatie van de Vlaamse ouderen? Ook op juridisch vlak zijn er een heel aantal specifieke vragen voor ouderen. In de eerste plaats rijst de vraag in welke mate de mensenrechten ouderen kunnen beschermen tegen misbruiken. Volstaat het internationaal kader van de mensenrechten of is er nood aan een nieuw verdrag over de fundamentele rechten van ouderen? Zelfs al gelden mensenrechten ook voor ouderen, in de praktijk blijken er heel wat struikelblokken te bestaan om deze rechten af te dwingen.
Ouderen hebben recht op inspraak. Is dit voldoende geregeld en bestaat deze inspraak effectief? Welke bescherming biedt het recht op privacy in de specifieke context van de woonzorgcentra?
De bedoeling van dit boek is de problematiek van het ouder worden te bestuderen vanuit het perspectief van de fundamentele rechten en een eerste dialoog te organiseren tussen ouderen, academici en het werkveld.

Met bijdragen van Paul De Hert, Alexander Hoefmans, Eugenio Mantovani, Mie Moerenhout, Geert Roggeman, Nathalie Van Leuven, Lien Van Malderen, Lieve Vanderleyden en Mariette Verrycken.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: