Actuele problemen van het fiscaal strafrecht

Deze uitgave stelt de lezer op de hoogte van de laatste stand van zaken van het volledige spectrum van het fiscaal straf- en strafprocesrecht.
Editor(s):
Michel Maus, Michel Rozie
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2011 | xxvii + 760 blz.

Hardback
€ 129,50 € 185,-


ISBN 9789400001558

Inhoud

Het fiscaal straf- en strafprocesrecht is volop in evolutie. Onder druk van de financieel-economische crisis wordt de strijd tegen de fiscale fraude alsmaar opgevoerd. Zowel nationaal als internationaal. Ook in België is dit het geval, zoals de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie fiscale fraude aantonen.
Er gaan dan ook meer en meer stemmen op om het stelsel van de fiscale fraudebestrijding grondig te hervormen om de fiscus en de parketten meer slagkracht te geven in de strijd tegen de fiscale fraude.
Samen met deze evolutie wordt ook de rechtsbescherming van de belastingplichtige steeds scherper gesteld.
De afgelopen jaren hebben verschillende arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de fiscale rechtsbescherming in een totaal ander daglicht gesteld, onder meer op het vlak van de rechten van verdediging, het zwijgrecht en het recht om geen twee keer te worden bestraft voor dezelfde feiten.
Deze tendens blijkt zich stilaan ook door te zetten in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie. De vraag stelt zich dan ook in hoeverre het Belgische stelsel aan deze verruimde rechtsbescherming van de belastingplichtige is aangepast. Het is dan ook hoog tijd voor een update.
Dit verslagboek, dat gebaseerd is op een studiecyclus die gezamenlijk door de UA en de VUB werd georganiseerd, heeft dan ook tot doel de lezer op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken van het volledige spectrum van het fiscaal straf- en strafprocesrecht.
Met bijdragen van Karel Anthonissen en Gerda Vervecken, Christiaan Barbier, Luc Batselier en Johny Pirron, Leo De Broeck en Jo Roseleth, Miguel De Jonckheere en Méhdi Zagheden, Mark Delanote, Stijn De Meulenaer, Alain De Nauw, Filiep Deruyck, Francis Desterbeck, Luc Huybrechts, Michel Maus, Bruno Peeters, Joëlle Rozie, Johan Speecke, Bart Spriet, Frank Staelens, Hans Symoens, Caroline Vanderkerken, Eric Van Dooren, Jef Vuchelen en Patrick Waeterinckx.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: