Evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht

Van egoïsme via paternalisme naar fraternalisme? Doorheen de bijdragen wordt aangetoond dat anno 2010 samenwerking en flexibiliteit de nieuwe codewoorden zijn van het contractenrecht.

Editor(s):
Ilse Samoy
Reeks:
Ius Commune Europaeum
Volume:
90
boek | verschenen | 1e editie
november 2010 | xvii + 269 blz.

Paperback
€ 49,- € 70,-


ISBN 9789400001299


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Deze reeks is gewijd aan het Europees ius commune. Dat betekent dat zij ruimte biedt aan zowel rechtsvergelijkende studies als aan boeken over de doorwerking van verdragsteksten in nationale rechtsstelsels. Alle onderdelen van het recht worden daarbij bestreken. De serie wordt uitgegeven in verschillende Europese talen en staat onder auspiciën van METRO, het rechtswetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht.
Van egoïsme via paternalisme naar fraternalisme? Dat is de inzet van dit boek. De wilsautonomie met haar drie klassieke facetten (contractvrijheid, pacta sunt servanda en consensualisme) lagen in de 19de eeuw aan de basis van het contractenrecht.
Anno 2010 vormen zij nog steeds het uitgangspunt maar is het wateroppervlak minder strak. De traditionele visie is aangevuld en gecorrigeerd onder invloed van het vertrouwens- en redelijkheidsbeginsel. In dit boek komen verschillende (deel)aspecten van deze evolutie aan bod. Doorheen de bijdragen wordt aangetoond dat anno 2010 samenwerking en flexibiliteit de nieuwe codewoorden zijn van het contractenrecht.
Dit boek is een vrucht van de samenwerking binnen het onderzoeksprogramma Algemeen verbintenissen- en contractenrecht van de Onderzoeksschool Ius Commune (www.iuscommune.eu). ‘De evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht’ vormde het thema van de workshop contractenrecht tijdens het 14de Ius Commune Congres te Maastricht op 26 en 27 november 2009. Dit boek bevat de schriftelijke neerslag van de gehouden voordrachten, aangevuld met andere bijdragen.

Inhoudsopgave

Table of Contents (p. 0)

I. De evolutie van de basisbeginselen in het contractenrecht, geïllustreerd aan de hand van het contractueel evenwicht (p. 1)

Sophie Stijns, Elke Swaenepoel

II. De evolutie van het basisbeginsel van goede trouw uit het contractenrecht in het Franse, Belgische en Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht. Toegespitst op de wijziging van arbeidsvoorwaarden (p. 59)

Aline Van Bever

III. L’essor du droit impératif et ses rapports avec l’ordre public en matière contractuelle (p. 121)

IV. Unexpected circumstances and the duty to renegotiate (p. 143)

Rodrigo Momberg Uribe

V. Evolving general principles of (international) commercial contracts. The Unidroit Principles and Favor Contractus (p. 179)

Nicole Kornet

VI. The Role of the General Principle of the Prohibition of Abuse of Rights in a codified European Contract Law (p. 201)

VII. Rechtstheoretische analyse van de partijautonomie in het overeenkomstenrecht. Twee dimensies van contractsvrijheid. Een bijdrage aan de algemene leer der overeenkomsten (p. 241)

Jaap Hage

Epiloog. Het contractenrecht van morgen: de uitzonderingen op het beginsel van de partijautonomie gepromoveerd tot regel (p. 263)

Anne L.M. Keirse

Over de reeks

Ius Commune Europaeum

Subscribe to the series and receive a 15% discount on each volume.

The ‘Ius Commune Europaeum’ series focuses on the common foundations of the legal systems of the Member States of the European Union. It includes horizontal comparative legal studies as well as studies on the effect of EU law, treaties and international regulation within the national legal systems. All substantive fields of law are covered.

The series is published under the auspices of METRO, the Institute for Transnational Legal Research at the Maastricht University.

Guidelines for the submission of a manuscript or proposal can be found here.

Editorial Board
Prof. Dr. J. Smits (chair - Tilburg University, the Netherlands)
Prof. Dr. M. Faure (Maastricht University and Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
Prof. Dr. E. Vos (Maastricht University, the Netherlands).


Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: