Knelpunten Onderhandelen en bemiddelen van contracten

Een goed onderhandelaar/bemiddelaar beschikt niet enkel over uitstekende juridische competenties. Andere vaardigheden en inzichten zijn minstens even relevant. Dit boek biedt u daarom een multidisciplinair drieluik, waarin de voornaamste struikelblokken worden geanalyseerd.

Editor(s):
Alain-Laurent Verbeke
Reeks:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
8
boek | verschenen | 1e editie
mei 2011 | xii + 84 blz.

Paperback
€ 46,-


ISBN 9789400002234


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Reeks - Knelpunten Contractenrecht
Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

Boek - Knelpunten Onderhandelen en bemiddelen van contracten
Een goed onderhandelaar/bemiddelaar beschikt niet enkel over uitstekende juridische competenties. Andere vaardigheden en (psychologische) inzichten zijn minstens even relevant. Knelpunten Onderhandelen en bemiddelen van contracten biedt u daarom een multidisciplinair drieluik, waarin de voornaamste struikelblokken worden geanalyseerd.
In de eerste bijdrage gaat Alain-Laurent Verbeke in op het onderhandelen van contracten. Vertrekkende vanuit de interest-based negotiation analyseert hij de spanningsvelden en processen van een onderhandeling en formuleert hij vijf vuistregels die men in acht moet nemen bij de beslissing om al dan niet het eerste bod uit te brengen of om een bod van de andere partij te evalueren.
Vervolgens bespreekt Ken Andries vier knelpunten met betrekking tot de implementatie van een bemiddelingsbeding in een contract. De auteur formuleert duidelijke aanbevelingen inzake de autonomie van het beding, het voorwerp, de afdwingbaarheid en de relatie tot de WMPC en de Wet Vrije Beroepen.
Ten slotte licht Martin C. Euwema toe op welke wijze bemiddeling een toegevoegde waarde kan bieden in contractonderhandelingen en bij conflicten of geschillen rond contracten. De volgende vragen komen onder meer aan bod: Hoe verschilt een ‘psychologisch contract’ van een geschreven contract? Wanneer is het zinvol om een bemiddelaar in te schakelen? Wat weerhoudt mensen ervan om een beroep te doen op een bemiddelaar?

Editors - Bernard Tilleman en Alain-Laurent Verbeke
De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain-Laurent Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht aan de K.U.Leuven & KULAK.
Tilleman is gewoon hoogleraar te Leuven en Kortrijk. Verbeke is gewoon hoogleraar te Leuven en Tilburg, Visiting Professor of Law in Harvard en advocaat bij GREENILLE te Brussel.
www.law.kuleuven.be/contracts

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Onderhandelen van contracten (p. 1)

Alain-Laurent Verbeke

Knelpunten bij de implementatie van het bemiddelingsbeding (p. 33)

Ken Andries

Bemiddeling bij contracteren: toegevoegde waarde? (p. 65)

Over de reeks

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks