Onderhoudsgelden voor kinderen en tussen ex-echtgenoten

In dit boek wordt een gedetailleerde analyse gemaakt van de vele nieuwigheden die door de wet van 19 maart 2010 werden ingevoerd, met inbegrip van het overgangsrecht.

Editor(s):
Patrick Senaeve, Johan Du Mongh
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2010 | xx + 307 blz.

Paperback
€ 85,-


ISBN 9789400001305

Inhoud

De wet van 19 maart 2010 tot bevordering van de objectivering van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen, in werking getreden op 1 augustus 2010, geeft niet enkel een aanzet tot een meer objectieve bepaling van de onderhoudsbijdragen voor minderjarige en studerende meerderjarige kinderen, maar voert ook andere belangrijke wijzigingen door zowel aangaande de kinderalimentatie (indexering van rechtswege, kindrekening) als in het alimentatierecht in het algemeen (ontvangstmachtiging, territoriale bevoegdheid, van rechtswege uitvoerbaarheid bij voorraad). In dit boek wordt een gedetailleerde analyse gemaakt van de vele nieuwigheden die door de wet van 19 maart 2010 werden ingevoerd, met inbegrip van het overgangsrecht.
Met het tot stand komen van een wettelijke regeling tot objectivering van de kinderalimentatie zijn de diverse beschikbare objectieve berekeningsmethodes voor onderhoudsbijdragen voor kinderen nog belangrijker geworden voor de rechtspraktijk. In dit boek wordt een van de toonaangevende methodes, ontwikkeld door de studiedienst van de Gezinsbond, uitvoerig toegelicht, met up-to-date gegevens over alle mogelijke factoren die de vaststelling van de kinderalimentatie kunnen beïnvloeden.
In dit werk wordt verder een stand van zaken gegeven aangaande de onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (art. 301 BW) na meer dan drie jaar toepassing ervan in de praktijk, waarbij o.m. het controversiële arrest van het Hof van Cassatie van 12 oktober 2009 wordt besproken.

Ten slotte wordt uitvoerig ingegaan op de belastbaarheid resp. de fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsbijdragen voor kinderen en van onderhoudsgelden tussen (ex-)echtgenoten, waarbij o.m. het fiscale statuut van bijdragen gestort op een kindrekening wordt besproken.
Het boek wordt afgesloten met een gecoördineerde versie van artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, waarbij naast de door de wet van 19 maart 2010 gewijzigde bepalingen ook de bepalingen werden opgenomen die door andere recente wetten inzake familierecht werden aangepast.

Met bijdragen van Cathleen Aerts, Yves Coemans, Johan Du Mongh en Patrick Senaeve.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.