Het menselijk kapitaal van de magistratuur

Dit boek geeft een uniek en volledig beeld van de wijze waarop justitie haar belangrijkste personeelsleden, de magistraten, selecteert en opleidt.
Auteur(s):
Hans Van Espen
boek | verschenen | 1e editie
januari 2010 | xiii + 83 blz.

Paperback
€ 30,-


ISBN 9789050956482

Inhoud

Magistraten grijpen door hun beslissingen dagelijks in op onze samenleving. Wie stelt deze magistraten aan? Welke competenties moeten zij aantonen? Hoe voorziet de overheid in opleiding in een snel evoluerende maatschappij. Kortom, hoe springt justitie om met het menselijk kapitaal van de magistratuur?
Dit boek geeft een uniek en volledig beeld van de wijze waarop justitie haar belangrijkste personeelsleden, de magistraten, selecteert en opleidt. In heldere bewoordingen zet de auteur achtereenvolgens de rol van de Hoge Raad voor de Justitie en het nieuw opgerichte Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding uiteen. Bovendien illustreert een vergelijking met de Nederlandse situatie voor welke uitdagingen de Belgische justitie staat op het vlak van personeelsmanagement.
Het werk bevat ter afsluiting twee boeiende interviews met eminente praktijkdeskundigen, uit België en Nederland. Het boek is geschreven vanuit het standpunt van de personeelsmanager. Het vormt niet alleen een uitnodiging om na te denken over een modernere benadering van personeelsbeleid bij de magistratuur. Het wil ook een sense of urgency creëren, waaruit concrete verandering kan ontstaan.
Dit uiterst leesbare werk bevat voor (aankomende) juristen uiteraard een handig overzicht van de selectie- en aanwervingsprocedure. Het richt zich echter zeker ook tot een ruimer publiek dat zich ten gronde wil informeren over de actuele gang van zaken bij justitie.

Hans Van Espen is substituut-procureur des Konings bij het parket van Leuven. Hij behaalde in 2009 het diploma van Master in Overheidsmanagement en -beleid aan het Instituut voor de Overheid van de K.U.Leuven.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.