De wet marktpraktijken en consumentenbescherming toegepast

Dit verslagboek maakt een balans op van de toepassing van De wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en biedt daarnaast een grondig overzicht van de knelpunten bij de toepassing er van.

Editor(s):
Jura Falconis
Reeks:
Jura Falconis
Volume:
16
boek | verschenen | 1e editie
januari 2012 | xiv + 124 blz.

Paperback
€ 28,- € 40,-


ISBN 9789400002791

Inhoud

De wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming trad op 12 mei 2010 in werking. Deze wet vervangt de handelspraktijkenwet van 1991, die aan een grondige herziening toe was. Dit verslagboek maakt een balans op van de toepassing van deze nieuwe wet en biedt daarnaast een grondig overzicht van de knelpunten bij de toepassing van de WMPC.
Verschillende experten bespreken uitvoerig de nieuwe bepalingen en leggen daarbij de klemtoon op wat er in de praktijk is veranderd. Zowel Belgische uitspraken als het effect van de Europese rechtspraak komen daarbij aan bod.
De wet marktpraktijken en consumentenbescherming toegepast is een handig en snel te consulteren naslagwerk voor elke jurist die in contact komt met het handels- en consumentenrecht of die gewoon interesse heeft in de materie.
Met bijdragen van Carl De Meyer, Marie-Christine Janssens, Dave Mertens, Jules Stuyck, Evelyne Terryn en Peter Wytinck.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Marktinformatie na 1 jaar nieuwe wet marktpraktijken (p. 1)

De Richtlijn consumenten rechten – Nieuwe reglementering op komst voor onder meer overeenkomsten op afstand en buiten verkoop ruimten gesloten overeenkomsten (p. 29)

Marktpraktijken en intellectuele rechten (p. 65)

Onrechtmatige mededinging. Artikel 95 WMPC (p. 93)

Over de reeks

Jura Falconis

Jura Falconis is het juridisch wetenschappelijk studententijdschrift van de rechtsfaculteit van de KU Leuven. In 1964 hebben enkele rechtsstudenten het lumineuze en ambitieuze plan opgevat aan de Leuvense rechtsfaculteit een eigen juridisch tijdschrift, geënt op de beroemde Amerikaanse law reviews, op te starten. Ondertussen is Jura Falconis uitgegroeid tot een vaste en unieke waarde in de Belgische rechtsliteratuur (www.jurafalconis.be).

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: