Knelpunten Verkoop roerende goederen

Ook al komt de verkoop van roerende goederen in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch geeft deze overeenkomst nog vaak aanleiding tot tal van misverstanden, discussies en belangrijke knelpunten.
Editor(s):
Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke
Reeks:
Knelpunten Contractenrecht
Volume:
7
boek | verschenen | 1e editie
juni 2009 | ix + 102 blz.

Paperback
€ 40,-


ISBN 9789050959452

Inhoud

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.
Ook al komt de verkoop van roerende goederen in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch geeft deze overeenkomst nog vaak aanleiding tot tal van misverstanden, discussies en belangrijke knelpunten. In de eerste bijdrage gaat Pieter Brulez dieper in op het onderscheid tussen goederen en diensten.
Omdat hieraan vérstrekkende gevolgen worden gekoppeld, is het van belang goed de contouren van beide begrippen scherp te stellen.
Prof. Sophie Stijns analyseert op grondige wijze de Wet Consumentenkoop en stipt daarbij telkens de meest actuele knelpunten aan. Deze bijdrage biedt een wetenschappelijk onderbouwd en zeer praktijkgericht vademecum bij alle problemen inzake deze belangrijke wet.
Tot slot nemen Prof. Hans van Houtte en Govert Coppens het Weense Koopverdrag onder de loep. Ook zij bekijken ten gronde tal van aspecten van deze belangrijke wet voor internationale koopcontracten. Aan de hand van acht aandachtspunten bieden zij een wetenschappelijk gestoffeerde gids voor de praktijk.

Editors - Bernard Tilleman en Alain Verbeke
De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht aan de K.U.Leuven & KULAK.
Tilleman is gewoon hoogleraar te Leuven en Kortrijk. Verbeke is gewoon hoogleraar te Leuven en Tilburg, Visiting Professor of Law in Harvard en advocaat bij GREENILLE te Brussel.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

HET PRIVAATRECHTELIJK ONDERSCHEID TUSSEN GOEDEREN EN DIENSTEN (p. 1)

Pieter Brulez

DE CONSUMENTENKOOP: ACTUELE KNELPUNTEN (p. 21)

Sophie Stijns

HET WEENSE KOOPVERDRAG – ACHT AANDACHTSPUNTEN (p. 69)

Hans Van Houtte, Govert Coppens

Over de reeks

Knelpunten Contractenrecht

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.

De reeks Knelpunten Contractenrecht staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks