Capita selecta energierecht 2020

22 Oktober 2021
Leuven
€ 465,11 (incl. BTW)

Voorstelling Jaarboek Energierecht 2020

Tijdens deze studiedag lichten de sprekers de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).


_______________

Voorlopig gaat deze opleiding nog steeds ter plaatse door, vanzelfsprekend met de nodige social distance zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Indien de veiligheidsmaatregelen in tussentijd toch zouden worden verstrengd, zullen we op dat moment de mogelijke alternatieven bekijken. Ingeschreven deelnemers zullen alleszins stipt op de hoogte worden gehouden.

_______________


Voorzitters

Prof. Dr. Kurt Deketelaere, gewoon hoogleraar KU Leuven, Secretaris-Generaal LERU en Chairman Sustainability College Bruges

Prof. Dr. Bram Delvaux, Adjunct-kabinetschef, kabinet Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee en Postdoctoraal onderzoeker IMER-KU Leuven

Programma

8u45: Ontvangst van de deelnemers met koffie en thee

9u15: Verwelkoming en inleidende beschouwingen

Prof. Dr. Kurt Deketelaere, gewoon hoogleraar KU Leuven, Secretaris-Generaal LERU en Chairman Sustainability College Bruges

VOORMIDDAG

Voorzitter: Prof. Dr. Kurt Deketelaere

9u30: Europese klimaatwet – inhoud en relevantie

Prof. Dr. Kurt Deketelaere, gewoon hoogleraar KU Leuven, Secretaris-Generaal LERU en Chairman Sustainability College Bruges

10u00: Europese taxonomie: een lust voor groene investeringen of een last voor investeerders?

Dhr. Toby De Backer, Raadgever Omgeving op het kabinet van de Vlaams Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme (Zuhal Demir) en Medewerker IMER-KU Leuven

10u30: Loopt de Belgische economie binnenkort op water(stof)? – De weg vooruit naar een juridisch kader voor waterstof en huidige best practices

Mtr. Patrice Viaene, Clifford Chance en Mtr. Philippe Baert, Clifford Chance

11u00: Koffiepauze

11u30: Recente ontwikkelingen in het federale energierecht: ‘TINA’

Mtr. Damien Verhoeven, Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick

12u00: Mogelijkheid tot stellen van vragen

12u30: Lunch

NAMIDDAG

Voorzitter: Prof. Dr. Bram Delvaux, Adjunct-kabinetschef, kabinet Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee en Postdoctoraal onderzoeker IMER-KU Leuven

13u30: Het begin is in zicht! Het capaciteitsmechanisme in dienst gesteld

Mtr. Thomas Chellingsworth en Mr. Christine Delagaye, Loyens & Loeff

14u00: Belgische Offshore Windproductie – Tendering the way forward, maar hoe exact? Enkele aandachtspunten

Mtr. Wouter Vandorpe, Fieldfisher en Vrijwillig Medewerker IMER-KU Leuven en Mr. Laura Pellens, associate Fieldfisher

15u00: Recente ontwikkelingen in het Vlaamse energierecht

Dhr. Frederik Dewaele, adviseur-jurist, Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

15u30: Koffiepauze

16u00: Juridische uitdagingen voor de Vlaamse distributienetbeheerders in het kader van de energietransitie

Drs. Simon Vanhove IMER-KU Leuven

16u30: Het arrest Hinkley Point C: naar een verregaande integratie van de regels inzake staatssteun en de Unierechtelijke voorschriften op milieugebied

Mr. Jeroen Dewispelaere, & DE BANDT en Dhr. Raphaël Boucquey, Legal Advisor bij Leefmilieu Brussel

17u00: Mogelijkheid tot stellen van vragen

17u30: Conclusies

Prof. Dr. Kurt Deketelaere, gewoon hoogleraar KU Leuven, Secretaris-Generaal LERU en Chairman Sustainability College Bruges

17u45: Receptie aangeboden door Intersentia

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Vrijdag 22 oktober 2021
Provinciehuis Leuven
Auditorium
Provincieplein 1, 3010 Leuven
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 standaardpunten
IBJ: erkend voor 6 punten


PRIJS

399 euro excl. btw

De prijs is incl. documentatiemap, broodjeslunch, koffiepauzes, receptie en het gloednieuwe boek Jaarboek Energierecht 2020.
Indien u reeds het boek in uw bezit heeft, kunt u de studiedag volgen zonder het boek. Contacteer ons via studiedag@intersentia.be.


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Jaarboek energierecht 2020


In dit Jaarboek Energierecht 2020 lichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het domein van het energierecht (in zijn ruime betekenis).

Het boek bevat volgende bijdragen:
- Europese klimaatwet – inhoud en relevantie, Prof. Dr. Kurt Deketelaere
- Europese taxonomie: een lust voor groene investeringen of een last voor investeerders?
Dhr. Toby De Backer,
- Nood aan een juridisch kader voor waterstof en best pratices, Mtr. Patrice Viaene, Mtr. Philippe Baert, en Mtr. Dominique Vanherck,
- Recente ontwikkelingen in het Federaal energierecht, Mtr. Damien Verhoeven,
- Het begin is in zicht! Het capaciteitsvergoedingsmechanisme in dienst gesteld, Mtr. Thomas Chelling...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

22 Oktober 2021 - Leuven

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00