Burgerlijk procesrecht (zesde editie)

A.d.h.v. duidelijke en overzichtelijke schema's biedt de auteur een heldere analyse van het burgerlijk procesrecht. Deze schema's helpen een casus snel te positioneren in het geheel van procesrechtelijke regels. De basisregels van het Gerechtelijk Wetboek worden gestructureerd geanalyseerd en toegankelijk uitgelegd.
- Schema's brengen deze rechtstak haast fotografisch in beeld.
- Bijgewerkt tot 18 augustus 2022.
- Een must-have voor zowel advocaten, magistraten en griffiers als voor studenten.
Auteur(s):
Paul Dauw, Elise Dauw
boek | verschenen | 6e editie
september 2022 | xxxiv + 602 blz.

Paperback
€ 100,-


ISBN 9789400014640


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 40,-

Inhoud

Dit boek biedt een heldere analyse van het burgerlijk procesrecht en loodst de lezer, zowel de rechtspracticus als de student, aan de hand van duidelijke en overzichtelijke schema’s door de materie. De schema’s helpen een casus snel te visualiseren en te positioneren in het geheel van procesrechtelijke regels. Immers, zonder positiebepaling is er geen oplossing mogelijk.

Dit boek is eerst en vooral een werkinstrument voor de studenten rechtspraktijk. Het is in hoofdzaak voor hen geschreven. Het wil comfort bieden bij het verwerven van inzicht en bij het instuderen van de stof. Het accent ligt daarom op een technische, praktische en overzichtelijke analyse van de basisregels. Het boek is ook nuttig voor de jonge en de meer ervaren praktijkjurist.

Op een toegankelijke wijze wordt het globaal overzicht opnieuw voor ogen gebracht. Het boek, en vooral zijn schema’s, laten de meer ervaren jurist die de procesrechtelijke weg even moet zoeken, toe zijn vraag te positioneren. Dit boek is dus een must have voor zowel advocaten, magistraten en griffiers als studenten.

Over de auteurs

Paul Dauw is voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen. Voorheen was hij advocaat, rechter in de rechtbanken van koophandel te Brugge en te Kortrijk, rechter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, raadsheer in het hof van beroep te Gent en vrederechter van het derde kanton Brugge. Hij doceert burgerlijk procesrecht aan de hogeschool VIVES te Brugge en geeft les aan het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Hij is tevens auteur van diverse andere publicaties in het domein van het burgerlijk procesrecht.

Elise Dauw is assistente aan het Instituut voor Procesrecht (Universiteit Gent) en bereidt een doctoraat voor in het domein van het burgerlijk procesrecht. Zij doceert burgerlijk procesrecht aan de hogeschool VIVES te Brugge. Zij publiceert in het domein van het burgerlijk procesrecht.

Inhoudsopgave

Deel I. De weg naar het burgerlijk procesrecht

Hoofdstuk 1. De weg naar het gerechtelijk recht (p. 1)

Hoofdstuk 2. Gerechtelijk recht (p. 7)

Hoofdstuk 3. Burgerlijk procesrecht (p. 11)

Deel II. Het huis van het burgerlijk procesrecht

Hoofdstuk 1. Bronnen van het burgerlijk procesrecht (p. 13)

Hoofdstuk 2. Karakter van het burgerlijk procesrecht (p. 25)

Hoofdstuk 3. Toepassingsgebied (p. 37)

Hoofdstuk 4. Basics (p. 43)

Deel III. Organisatie en werking van het gerecht

Hoofdstuk 1. Organen van de rechterlijke macht en magistraten (p. 53)

Hoofdstuk 2. Hoge Raad voor de Justitie (p. 99)

Hoofdstuk 3. Adviesraad van de magistratuur (p. 101)

Hoofdstuk 4. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) (p. 103)

Hoofdstuk 5. Leden van de griffie – Leden van het parketsecretariaat – De steundiensten (p. 105)

Hoofdstuk 6. Referendarissen, parketjuristen en gerechtelijke attachés (p. 109)

Hoofdstuk 7. Balie (p. 113)

Hoofdstuk 8. Gerechtsdeurwaarders (p. 121)

Hoofdstuk 9. Gerechtsdeskundigen en de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (p. 127)

Hoofdstuk 10. Juridische eerste- en tweedelijnsbijstand (p. 135)

Deel IV. Rechtsvordering en eis of vordering (in rechte)

Hoofdstuk 1. Inleiding: geschillenbeslechting in drie niveaus (p. 137)

Hoofdstuk 2. Rechtsvordering (p. 149)

Hoofdstuk 3. Eis in rechte (p. 163)

Deel V. Welkom bij de rechter

Hoofdstuk 1. Inleiding en algemene begrippen (p. 207)

Hoofdstuk 2. Bevoegdheid ratione materiae (p. 219)

Hoofdstuk 3. Ratione loci (p. 261)

Hoofdstuk 4. Bevoegdheidsgeschillen (p. 271)

Deel VI. De weg naar het vonnis

Hoofdstuk 1. Tegensprekelijke procedure versus eenzijdig verzoekschrift (p. 281)

Hoofdstuk 2. Minnelijke oplossing van geschillen (p. 289)

Hoofdstuk 3. Wijze van rechtsingang (p. 293)

Hoofdstuk 4. Rol en dossier van de rechtspleging (p. 301)

Hoofdstuk 5. Verschijning van partijen op de inleidende zitting (p. 305)

Hoofdstuk 6. Korte debatten (p. 309)

Hoofdstuk 7. Instaatstelling (p. 313)

Hoofdstuk 8. Tussengeschillen (p. 333)

Hoofdstuk 9. Terechtzitting (p. 341)

Hoofdstuk 10. Uitstel, verwijzing en voortzetting (p. 345)

Hoofdstuk 11. Sluiting van de debatten (p. 347)

Hoofdstuk 12. Advies van het Openbaar Ministerie (p. 349)

Hoofdstuk 13. Heropening van de debatten (p. 355)

Hoofdstuk 14. Beraad (p. 359)

Hoofdstuk 15. Vonnis (p. 363)

Hoofdstuk 16. Uitlegging, verbetering en herstel van een vonnis (p. 391)

Hoofdstuk 17. Rechtspleging bij verstek (p. 395)

Hoofdstuk 18. Kortgeding (p. 399)

Hoofdstuk 19. Vordering op eenzijdig verzoekschrift (p. 403)

Deel VII. Bewijsrecht

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 407)

Hoofdstuk 2. Boek 8 "Bewijs" Burgerlijk Wetboek (p. 411)

Hoofdstuk 3. Bewijsregels van het Gerechtelijk Wetboek (p. 427)

Deel VIII. Rechtsmiddelen

Hoofdstuk 1. Begrip en soorten (p. 447)

Hoofdstuk 2. Gewone rechtsmiddelen (p. 453)

Hoofdstuk 3. Buitengewone rechtsmiddelen (p. 475)

Deel IX. Bijzondere rechtsplegingen

Deel IX. Bijzondere rechtsplegingen (p. 499)

Deel X. Beslag – Executie – Invordering onbetwiste geldschulden tussen professionelen - Collectieve schuldenregeling

Hoofdstuk 1. Algemeen (p. 503)

Hoofdstuk 2. Bewarend beslag (p. 533)

Hoofdstuk 3. Uitvoerend beslag (p. 545)

Hoofdstuk 4. Invordering van niet betwiste geldschulden tussen professionelen (p. 557)

Hoofdstuk 5. Collectieve schuldenregeling (p. 563)

Deel XI. Arbitrage

Deel XI. Arbitrage (p. 585)

Deel XII. Bemiddeling

Deel XII. Bemiddeling (p. 589)

Deel XIII. Collaboratieve onderhandelingen

Deel XIII. Collaboratieve onderhandelingen (p. 597)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Powerpoint Burgerlijk Procesrecht Schema's
17.51 MB