Burgerlijk procesrecht (vierde editie)

Dit boek biedt een helder overzicht van het burgerlijk procesrecht. De materie wordt op een originele manier behandeld. De hele rechtstak wordt aan de hand van vele schema’s op een haast fotografische wijze in beeld gebracht.

Auteur(s):
Paul Dauw
boek | verschenen | 4e editie
september 2018 | xxxiv + 570 blz.

Paperback
€ 66,50 € 95,-


ISBN 9789400009202


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 40,-

Inhoud

Dit boek biedt een helder overzicht van het burgerlijk procesrecht. De materie wordt op een originele manier behandeld. De hele rechtstak wordt aan de hand van vele schema’s op een haast fotografische wijze in beeld gebracht. De schema’s fungeren als doorzichtige patronen die een totaalbeeld van procedures en stelsels bieden en procesrechtelijke knelpunten blootleggen. Het accent ligt op een beschrijvende, maar zeer overzichtelijke analyse van de basisregels. Wetenschappelijke en rechtstheoretische beschouwingen zijn in dit boek niet terug te vinden.

Het boek is nuttig zowel voor de jonge als voor de meer ervaren praktijkjurist die even de procesrechtelijke weg moet zoeken. Op een toegankelijke wijze wordt hem het globale overzicht opnieuw voor ogen gebracht en wordt hem de weg naar de oplossing aangereikt.

Inhoud

Inhoudsopgave (p. 0)

Paul Dauw

Deel I. De weg naar het burgerlijk procesrecht

Hoofdstuk 1. De weg naar het gerechtelijk recht (p. 1)

Hoofdstuk 2. Gerechtelijk recht (p. 7)

Hoofdstuk 3. Burgerlijk procesrecht (p. 11)

Deel II. Het huis van het burgerlijk procesrecht

Hoofdstuk 1. Bronnen van het burgerlijk procesrecht (p. 13)

Hoofdstuk 2. Karakter van het burgerlijk procesrecht (p. 25)

Hoofdstuk 3. Toepassingsgebied (p. 37)

Hoofdstuk 4. Basics (p. 43)

Deel III. Organisatie en werking van het gerecht

Hoofdstuk 1. Organen van de rechterlijke macht en magistraten (p. 53)

Hoofdstuk 2. Hoge Raad voor de Justitie (p. 97)

Hoofdstuk 3. Adviesraad van de magistratuur (p. 99)

Hoofdstuk 4. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (p. 101)

Hoofdstuk 5. Leden van de griffie – Leden van het parketsecretariaat – De steundiensten (p. 103)

Hoofdstuk 6. Referendarissen en parketjuristen (p. 107)

Hoofdstuk 7. Balie (p. 109)

Hoofdstuk 8. Gerechtsdeurwaarders (p. 117)

Hoofdstuk 9. Juridische eerste- en tweedelijnsbijstand (p. 123)

Deel IV. Rechtsvordering en eis of vordering (in rechte)

Hoofdstuk 1. Inleiding: geschillenbeslechting in drie niveaus (p. 125)

Hoofdstuk 2. Rechtsvordering (p. 137)

Hoofdstuk 3. Eis in rechte (p. 151)

Deel V. Welkom bij de rechter

Hoofdstuk 1. Inleiding en algemene begrippen (p. 195)

Hoofdstuk 2. Bevoegdheid ratione materiae (p. 207)

Hoofdstuk 3. Ratione loci (p. 249)

Hoofdstuk 4. Bevoegdheidsgeschillen (p. 259)

Deel VI. De weg naar het vonnis

Vooraf: rechtsbijstand (p. 269)

Hoofdstuk 1. Tegensprekelijke procedure versus eenzijdig verzoekschrift (p. 275)

Hoofdstuk 2. Minnelijke oplossing van geschillen (p. 277)

Hoofdstuk 3. Wijze van rechtsingang (p. 281)

Hoofdstuk 4. Rol en dossier van de rechtspleging (p. 289)

Hoofdstuk 5. Verschijning van partijen op de inleidende zitting (p. 293)

Hoofdstuk 6. Korte debatten (p. 297)

Hoofdstuk 7. Instaatstelling (p. 301)

Hoofdstuk 8. Tussengeschillen (p. 321)

Hoofdstuk 9. Terechtzitting (p. 329)

Hoofdstuk 10. Uitstel, verwijzing en voortzetting (p. 333)

Hoofdstuk 11. Sluiting van de debatten (p. 335)

Hoofdstuk 12. Advies van het Openbaar Ministerie (p. 337)

Hoofdstuk 13. Heropening van de debatten (p. 343)

Hoofdstuk 14. Beraad (p. 347)

Hoofdstuk 15. Vonnis (p. 351)

Hoofdstuk 16. Uitlegging, verbetering en herstel van een vonnis (p. 377)

Hoofdstuk 17. Rechtspleging bij verstek (p. 381)

Hoofdstuk 18. Kortgeding (p. 385)

Hoofdstuk 19. Vordering op eenzijdig verzoekschrift (p. 389)

Deel VII. Bewijsrecht

Hoofdstuk 1. Drie aspecten (p. 393)

Hoofdstuk 2. Bewijslast (p. 397)

Hoofdstuk 3. Bewijsmiddelen (p. 401)

Hoofdstuk 4. Bewijsregels van het Gerechtelijk Wetboek (p. 403)

Deel VIII. Rechtsmiddelen

Hoofdstuk 1. Begrip en soorten (p. 423)

Hoofdstuk 2. Gewone rechtsmiddelen (p. 429)

Hoofdstuk 3. Buitengewone rechtsmiddelen (p. 451)

Deel IX. Bijzondere rechtsplegingen

Deel IX. Bijzondere rechtsplegingen (p. 473)

Deel X. Beslag – Executie – Invordering onbetwiste geldschulden tussen professionelen

Hoofdstuk 1. Algemeen (p. 477)

Hoofdstuk 2. Bewarend beslag (p. 505)

Hoofdstuk 3. Uitvoerend beslag (p. 517)

Hoofdstuk 4. Invordering van niet betwiste geldschulden tussen professionelen (p. 529)

Hoofdstuk 5. Collectieve schuldenregeling (p. 535)

Deel XI. Arbitrage

Deel XI. Arbitrage (p. 553)

Deel XII. Bemiddeling

Deel XII. Bemiddeling (p. 557)

Deel XIII. Collaboratieve onderhandelingen

Deel XIII. Collaboratieve onderhandelingen (p. 565)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Schema's
10.76 MB

Ook interessant voor u: