Summer Class: Buitencontractuele aansprakelijkheid

Plenaire sessie. Hoe algemeen is de zorgvuldigheidsnorm?
09:30 - 11:00
Sessie 1. Actualia medische aansprakelijkheid
11:30 - 13:00
Sessie 2. Aansprakelijkheden als werkgever
11:30 - 13:00
Sessie 3. De rechtstreekse vordering en aansprakelijkheidsverzekeringen
13:45 - 15:15
Sessie 4. Overheidsaansprakelijkheid
13:45 - 15:15
Sessie 5. Buitencontractuele aansprakelijkheid in het bouwgebeuren
15:45 - 17:15
Sessie 6. Rechtspraakoverzicht buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
15:45 - 17:15
€ 613,98

26 augustus 2021 | 7 praktijkgerichte webinars | inclusief nieuwe uitgave

Deze Summer Class in webinar-formule wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be


Tijdens de Summer Class van donderdag 26 augustus 2021 staat buitencontractuele aansprakelijkheid centraal, waarbij elke deelnemer het boek Eenzijdige beheersing van het aansprakelijkheidsrisico van dr. Thomas Verheyen zal ontvangen. Hij licht het topic toe in de plenaire sessie van deze Summer Class.

De formule van de Summer Class is uitermate flexibel: elke deelnemer kan eerst de plenaire sessie en nadien drie sessies naar keuze volgen en dit aan een zeer aantrekkelijke prijs. De verschillende sessies in webinar-formule verlopen telkens twee parallel en worden gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.


***

De eerste Summer Class op dinsdag 24 augustus 2021 behandelt het topic contracten anno 2021, waarbij elke deelnemer het nieuw te verschijnen boek van prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe ontvangt (verschijning 2022). Inschrijven: https://intersentia.be/nl/contracten-anno-2021.html.

***


Sprekers

dr. Thomas Verheyen, advocaat Stibbe, vrijwillig postdoctoraal medewerker UGent
Prof. dr. Christophe Lemmens, advocaat-vennoot Dewallens & partners, gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen
Mr. Chris Persyn, Advocaat Cautius, Gastprofessor VUB
Mevr. Annick Alders, Juridisch adviseur Cautius, Ere-advocaat
mr. Sandra Lodewijckx, advocaat-vennoot Lydian, gastdocent UAntwerpen
mr. Dirk Van Heuven, advocaat-vennoot Publius
mr. Steve Ronse, advocaat-vennoot Publius, docent bestuursrecht in de opleiding notariaat KULeuven
mr. Meindert Gees, advocaat-vennoot Publius, praktijkassistent publiek recht KULeuven
mr. Pim van den Bos, advocaat Schoups
mr. Dimitri Verhoeven, advocaat Schoups, praktijkassistent en gastprofessor UAntwerpen
Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, UAntwerpen


Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

09:30 -
Start van de plenaire sessie (anderhalf uur, incl. Q&A)
09:30 - 11:00
Plenaire sessie. Hoe algemeen is de zorgvuldigheidsnorm?

SPREKER
dr. Thomas Verheyen

INHOUD

De zorgvuldigheid is een vertrouwd, maar moeilijk te vatten concept.
In deze plenaire sessie licht mr. Thomas Verheyen de bevindingen uit zijn doctoraatsonderzoek hierover toe en zal hij onder meer op de volgende vragen antwoorden:
• Hoe algemeen is de zorgvuldigheidsnorm?
• Is het mogelijk om de zorgvuldigheidsnorm concreet te maken, zonder te vervallen in zuivere casuïstiek?
• Is de zorgvuldigheidsnorm van toepassing op de benadeelde dezelfde als deze toegepast op de aangesproken persoon?

11:00 - 11:30
Pauze
11:30 -
Start van de sessie 1 en sessie 2 (anderhalf uur, incl. Q&A)
11:30 - 13:00
Sessie 1. Actualia medische aansprakelijkheid

SPREKER
Prof. dr. Christophe Lemmens

INHOUD

• Aansprakelijkheid inzake ziekenhuisinfecties, waaronder Covid-19: quid?
• Aansprakelijkheid inzake informed consent?
• Wat is de laatste stand van de rechtspraak van het Fonds Medische Ongevallen?
• Wat is de laatste stand van de rechtspraak van de hoven en rechtbanken omtrent medische aansprakelijkheid (en bedenkingen over potentiële aansprakelijkheidszaken ten gevolge van Covid-19, zoals uitstel van behandeling en teleconsultaties)?

Sessie 2. Aansprakelijkheden als werkgever

SPREKERS
mr. Chris Persyn en mevr. Annick Alders

INHOUD

De Welzijnswet verplicht de werkgever tot het nemen van de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De werkgever stelt daartoe een dynamisch risicobeheersingssysteem op. Wat betekent dit concreet, ook in Covid-19 en telethuiswerk-tijden?
Wat zijn de plichten van de werkgever én de risico’s voor zij die het niet zo nauw nemen met de wat de wetgever oplegt ?
Analyse aan de hand van concrete casussen uit de rechtspraak, zowel op het vlak van de zogenaamde harde veiligheid, als het psychosociaal welzijn. Op de dwarsdoorsnede van het sociaal recht, strafrecht, welzijnsrecht en burgerlijk aansprakelijkheidsrecht worden praktisch bruikbare tips gegeven over hoe goed omgaan met veiligheid niet alleen leidt tot minder risico’s, maar ook tot meer welzijn.
• Veiligheid en gezondheid op het werk: verplichtingen van de werkgever
• Inbreuken op deze verplichtingen: gevolgen en aansprakelijkheid op het vlak van harde veiligheid en psychosociaal welzijn
• Covid-19: wijzigingen in het welzijnsrecht of nihil nove sub sole?
• Aanpak van risico’s en vermijden van aansprakelijkheid: concrete tips en best practices

13:00 - 13:45
Pauze
13:45 -
Start van de sessie 3 en sessie 4 (anderhalf uur, incl. Q&A)
13:45 - 15:15
Sessie 3. De rechtstreekse vordering en aansprakelijkheidsverzekeringen

SPREKER
mr. Sandra Lodewijckx

INHOUD

Elke benadeelde heeft een recht tegen de eigen verzekeraar.
Tijdens deze sessie wordt onderzocht wat de mogelijke issues zijn bij het instellen van een vordering tot het verkrijgen van een schadevergoeding door de benadeelde tegen de verzekerde, de verzekeraar afzonderlijk of tegen beiden gezamenlijk.

Sessie 4. Overheidsaansprakelijkheid

SPREKERS
mr. Dirk Van Heuven, mr. Steve Ronse en mr. Meindert Gees

INHOUD

Tijdens deze sessie worden volgende drie items behandeld: de aansprakelijkheid van de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht

15:15 - 15:45
Pauze
15:45 -
Start van de sessie 5 en sessie 6 (anderhalf uur, incl. Q&A)
15:45 - 17:15
Sessie 5. Buitencontractuele aansprakelijkheid in het bouwgebeuren

SPREKERS
mr. Dimitri Verhoeven en mr. Pim van den Bos

INHOUD

• Buitencontractuele aansprakelijkheid in de bouwsector aan de hand van recente relevante rechtspraak, o.a.
- Samenloop contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
- Buitencontractuele aansprakelijkheid van de bouwactoren
- Voorontwerp tot hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
• Verzekering van buitencontractuele aansprakelijkheid in de bouwsector

Sessie 6. Rechtspraakoverzicht buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

SPREKER
prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen

INHOUD

Recente rechtspraak van zowel het Hof van Cassatie als van de feitenrechters, onder meer over (niet-beperkende opsomming):
• de aansprakelijkheid voor eigen daad
• de aansprakelijkheid van de ouders voor de daden van hun minderjarige kinderen
• de aansprakelijkheid van aanstellers voor de onrechtmatige daden van hun aangestelden
• de aansprakelijkheid van de bewaarder van een gebrekkige zaak
• de aansprakelijkheid van de eigenaar of de bewaarder van een dier
• het vereiste van het oorzakelijkheid verband tussen de onrechtmatige daad en de schade
• het schadevereiste en het schadeherstel
• de samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
• exoneratiebedingen

Praktische informatie

DATUM

Donderdag 26 augustus 2021 | Webinars

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 6 standaardpunten
IBJ: erkend voor 6 punten
NKN: erkend voor 6 uur
ITAA: erkend voor 6 uur categorie A
FSMA (Erkenning 500191 A): 1,5 punten bijscholing inzake verzekeringen voor sessie 3 en voor sessie 5
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 330 (excl. btw) voor vier sessies (plenaire sessie verplicht en 3 andere sessies naar keuze) in webinar-formule

Deelnameprijs is inclusief de gloednieuwe publicatie Eenzijdige beheersing van het aansprakelijkheidsrisico (uitgave ter waarde van € 150)

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: selecteer sessies

26 augustus 2021 - Webinar
26 augustus 2021 - Webinar
26 augustus 2021 - Webinar
26 augustus 2021 - Webinar
26 augustus 2021 - Webinar
26 augustus 2021 - Webinar
26 augustus 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00