Btw actua 2017

Dit boek bevat een gestructureerd informatief btw-jaaroverzicht m.b.t. 2017. Alle wetgeving, administratieve standpunten en rechtspraak, zowel op Europees als op Belgisch vlak, is erin opgenomen.
Auteur(s):
Marc Govers
boek | verschenen | 1e editie
januari 2018 | xvi + 286 blz.

Paperback
€ 47,60 € 68,-


ISBN 9789400009226

Inhoud

Dit boek bevat een gestructureerd informatief btw-jaaroverzicht m.b.t. 2017. Alle wetgeving, administratieve standpunten en rechtspraak, zowel op Europees als op Belgisch vlak, is erin opgenomen.

Inclusief de Europese richtlijn inzake het e-commercepakket, de Europese voorstellen voor een definitief btw-stelsel, het nieuwe KB nr. 57 inzake de plaats van vervoersdiensten, het nieuwe standpunt inzake handelsgeschenken en de voorwaarden betreffende de exploitatie van een parking door ziekenhuizen en zorginstellingen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Marc Govers

Deel I. Wetgeving

1. Europese aspecten (p. 1)

2. Belgische aspecten (p. 65)

Deel II. Administratieve toelichtingen

1. Circulaires (p. 97)

2. Administratieve beslissingen, voorafgaande beslissingen, informaties en mededelingen (p. 125)

3. Antwoorden op parlementaire vragen (p. 155)

Deel III. Rechtspraak

1. Europees Hof van Justitie (p. 185)

2. Belgische rechtspraak (p. 211)

Ook interessant voor u: