Bronnen van internationaal recht

Dit boek omvat een selectie van de voornaamste bronnen van het internationaal recht en van het recht der internationale instellingen die voor de Belgische en Vlaamse rechtsbeoefenaar van belang zijn.
Auteur(s):
Jan Wouters
boek | verschenen | 1e editie
februari 2004 | 962 blz.

Paperback
€ 125,-


ISBN 9789050953337


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Dit boek omvat een selectie van de voornaamste bronnen van het internationaal recht en van het recht der internationale instellingen die voor de Belgische en Vlaamse rechtsbeoefenaar van belang zijn.

In deel I zijn de belangrijkste teksten van Belgisch recht opgenomen die verband houden met de internationale betrekkingen van België en Vlaanderen en met vraagstukken van internationaal recht. Zij zijn thematisch gerangschikt: (i) internationale betrekkingen; (ii) bekendmaking van verdragen; (iii) nationaliteit; (iv) strafrecht en uitlevering; (v) zeerecht en rechtspositie van schepen; (vi) luchtrecht; (vii) diplomatieke en consulaire ambtenaren; (viii) regeling van internationale geschillen; (ix) uitvoering besluiten VN-Veiligheidsraad; (x) mensenrechten; (xi) vluchtelingen; (xii) voorrechten en immuniteiten. In deel II zijn de voornaamste documenten van internationaal recht en het recht der internationale instellingen opgenomen. Het betreft verdragsteksten en andere officiële documenten, eveneens thematisch gerangschikt: (i) rechten en verplichtingen van Staten; (ii) niet-statelijke entiteiten; (iii) verdragsrecht; (iv) nationaliteit; (v) strafrecht en uitlevering; (vi) zeerecht en recht inzake internationale waterlopen; (vii) lucht- en ruimterecht; (viii) Antarctica; (ix) voorrechten en immuniteiten; (x) Staatsaansprakelijkheid; (xi) regeling van internationale geschillen; (xii) humanitair recht en wapenbeheersingsrecht; (xiii) cultuur; (xiv) mensenrechten, mondiaal; (xv) mensenrechten, regionaal; (xvi) vluchtelingen; (xvii) economisch recht; (xviii) milieurecht; (xix) mondiale internationale organisaties; (xx) regionale internationale organisaties.

Waar een Nederlandstalige versie van de documenten beschikbaar is, is deze opgenomen. Een gedetailleerde inhoudstafel, een chronologisch en een trefwoordenregister vergemakkelijken het gebruik van dit boek.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: