Boekhouden in essentie (vijfde editie)

Boekhouden in essentie biedt de niet-gespecialiseerde lezer inzicht in de basisprincipes van het boekhouden: volledigheid, periodiciteit, continuïteit, voorzichtigheid, consistentie. De auteurs belichten de inventarisverrichtingen, consolidatie en de evolutie naar IFRS-normen.

- Volledig aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- Stap-voor-stap opbouw aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
- Toegankelijke inleiding voor niet-boekhouders.


Auteur(s):
Jean Pierre Vincke, Jo Van den Bossche
Reeks:
In essentie
Volume:
boek | verschenen | 5e editie
oktober 2019 | xii + 236 blz.

Paperback
€ 45,-


ISBN 9789400011038


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 27,-

Inhoud

In heel wat opleidingen komt een inleidende cursus boekhouden voor. De student krijgt een basis mee, zodat hij later in het beroepsleven de principes van boekhouden begrijpt en ze eventueel, in beperkte mate, kan toepassen. Dit handboek richt zich tot wie de essentie van boekhouden wil kennen.

De techniek van het dubbel boekhouden wordt stap voor stap opgebouwd aan de hand van een eenvoudig “rode draad”-voorbeeld. Daarna worden de meest voorkomende transacties (de aankoop-, verkoop- en betalingscyclus) met voorbeelden uitgewerkt. Ook de inventarisverrichtingen bij het einde van het boekjaar om vanuit de boekhouding te komen tot het financiële eindrapport – de jaarrekening – worden uitgeklaard. De auteurs gaan ook kort in op algemene boekhoudprincipes (BE-GAAP), op consolidatie en de evolutie naar IFRS-normen.

Door middel van oefeningen in en na elk hoofdstuk kan de student/lezer zelf aan de slag.
Het werk is volledig aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Financiële informatiesystemen (p. 1)

Hoofdstuk 2. Het ABC van het dubbel boekhouden (p. 9)

Hoofdstuk 3. Boekhoudprincipes (p. 69)

Hoofdstuk 4. Het boeken van courante verrichtingen (p. 81)

Hoofdstuk 5. Van boekhouding naar jaarrekening (p. 125)

Hoofdstuk 6. Consolidatie (p. 225)

Bijlage (p. 235)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Powerpoint boekhouden in essentie
22.55 MB
Oplossingen
141.81 kB

Over de reeks

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

Meer over deze reeks