Bodemrecht in Vlaanderen

Een grondige commentaar bij het nieuwe Bodemdecreet is onontbeerlijk. De artikelsgewijze commentaar vindt u in deze uitgave.

Auteur(s):
Stijn Verbist
boek | verschenen | 1e editie
juni 2008 | xvi + 418 blz.

Hardback
€ 66,50 € 95,-


ISBN 9789050958110

Inhoud

Het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, kortweg het Bodemdecreet, treedt op 1 juni 2008 in werking en heft het Bodemsaneringsdecreet van 22 februari 1995 integraal op. Tevens werd een nieuw Vlarebo goedgekeurd, dat eveneens in werking treedt op 1 juni 2008.

Het Bodemsaneringsdecreet telde 11 hoofdstukken en 54 artikelen. Het Bodemdecreet
telt 6 titels, 27 hoofdstukken, des te meer afdelingen en onderafdelingen en 178 artikelen. Deze inhoudelijke en numerieke toename van bepalingen zal ongetwijfeld nieuwe vragen oproepen.

Een grondige commentaar bij het nieuwe Bodemdecreet is dan ook onontbeerlijk.

De artikelsgewijze commentaar heeft u nu in handen. Eerst wordt het artikel weergegeven, vervolgens de toelichting van de decreetgever, nadien de uitvoeringsbepaling(en) uit het nieuwe Vlarebo en tot slot de rechtspraak en rechtsleer die betrekking heeft op de analoge bepalingen uit het Bodemsaneringsdecreet. Op die manier vindt u onmiddellijk terug wat de bedoeling van de decreetgever was, hoe de bepaling werd uitgevoerd en aan welke rechtspraak u zich mogelijk kan verwachten. De rechtsleer waarnaar wordt verwezen, blijft ook voor de nieuwe bepalingen een inspirerende bron.


Stijn Verbist is advocaat te Antwerpen en assistent aan het Instituut voor Administratief Recht van de KULeuven.


“Een absolute aanrader voor wie in de praktijk met het bodemsaneringsdecreet moet werken”
Ann Coolsaet in TGem, 2009/4

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: