Bijzondere overeenkomsten in kort bestek (negende herwerkte editie)

De tekst is up-to-date tot 1 augustus 2020. Zoals vorige edities bevat het boek een beperkte bibliografie, een aantal oefeningen per hoofdstuk (sommige met voorbeeld van oplossing) en een aantal didactische schema’s en tabellen. Deel I behandelt contracten inzake overdracht van eigendom zoals koop, kanscontracten en dading. In Deel II komen de belangrijkste contracten inzake genot van eigendom aan bod, met name huur en lening. In Deel III worden de dienstenovereenkomsten besproken, namelijk aanneming, bewaargeving en lastgeving.
Auteur(s):
Alain Laurent Verbeke, Bernard Tilleman
Reeks:
Recht in kort bestek
Volume:
boek | verschenen | 9e editie
september 2020 | xxxii + 324 blz.

Paperback
€ 68,-


ISBN 9789400012936


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 25,-

Inhoud

De tekst is up-to-date tot 1 augustus 2020. Zoals vorige edities bevat het boek een beperkte bibliografie, een aantal oefeningen per hoofdstuk (sommige met voorbeeld van oplossing) en een aantal didactische schema’s en tabellen. Deel I behandelt contracten inzake overdracht van eigendom zoals koop, kanscontracten en dading. In Deel II komen de belangrijkste contracten inzake genot van eigendom aan bod, met name huur en lening. In Deel III worden de dienstenovereenkomsten besproken, namelijk aanneming, bewaargeving en lastgeving.

Inhoudsopgave

Deel I. Overeenkomsten inzake overdracht van eigendom

Hoofdstuk 1. Koop (p. 1)

Hoofdstuk 2. Kanscontracten (p. 91)

Hoofdstuk 3. Dading (p. 105)

Oefeningen deel I (p. 115)

Deel II. Overeenkomsten inzake genot van eigendom

Hoofdstuk 1. Huur (p. 123)

Hoofdstuk 2. Lening (p. 217)

Oefeningen deel II (p. 229)

Deel III. Dienstenovereenkomsten

Inleiding (p. 235)

Hoofdstuk 1. Aanneming (p. 239)

Hoofdstuk 2. Bewaargeving (p. 291)

Hoofdstuk 3. Lastgeving (p. 301)

Oefeningen deel III (p. 313)

Oefeningen delen I, II en III (p. 321)

Over de reeks

Recht in kort bestek

De essentie van de reeks Recht in kort bestek bestaat erin dat een analyse wordt geboden van een bepaald vakgebied, ruim of eng gedefinieerd, op een beknopte maar toch inzichtelijke en ook praktijkrelevante wijze. De doelgroep is de niet-gespecialiseerde professional die wil kennismaken met de belangrijke krachtlijnen en principes in de materie. Voetnoten en bibliografie blijven daarom zeer beperkt. Daarom is dit concept “In kort bestek” ook uitermate geschikt als cursusmateriaal voor studenten.
Elk deel in deze reeks geeft een praktisch en eenvoudig overzicht van een bepaald rechtsgebied. De reeks In Kort Bestek staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.
Als u intekent voor de reeks, betaalt u 15% minder en krijgt u alle komende edities uit deze reeks toegestuurd zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks