Betalingsdiensten

Op 1 april 2010 is de Wet Betalingsdiensten in werking getreden. Enkele juridische experts in deze materie hebben deze nieuwe regeling grondig geanalyseerd vanuit de vraagstelling of zij al dan niet een betere bescherming inhoudt voor de gebruiker van betalingsdiensten.

Editor(s):
Benoît Feron
boek | verschenen | 1e editie
juni 2011 | 200 blz.

Paperback
€ 73,-


ISBN 9789400001985

Inhoud

Op 1 april 2010 is de Wet Betalingsdiensten in werking getreden. Deze regeling heeft de bestaande wetgeving betreffende grensoverschrijdende geldoverschrijvingen binnen de Europese Economische Ruimte en betreffende elektronische betalingstransacties opgeheven. De nieuwe regeling heeft een ruimer toepassingsgebied en innoveert ook inhoudelijk op een aantal punten.
Tijdens een conferentie, die door de EVBFR werd georganiseerd, hebben een aantal juridische experts in deze materie deze nieuwe regeling grondig geanalyseerd vanuit de vraagstelling of zij al dan niet, in lijn met haar opzet, een betere bescherming inhoudt voor de gebruiker van betalingsdiensten.
Dit boek bundelt de schriftelijke neerslagen van deze analyses. U vindt erin terug: een uiteenzetting over hoe de regelgeving is tot stand gekomen (E. Pieters en V. Broekaert), een overzicht van de bestaande en toekomstige betalingstechnieken en de daarop van toepassing zijnde regelgeving (M. Avella Shaw), een analyse van het toepassingsgebied van de nieuwe regeling (K. Byttebier en T. Wera), een bespreking van de regeling inzake aansprakelijkheid bij niet-toegestane betalingstransacties (R. Steennot) en van de regeling inzake aansprakelijkheid bij niet- of slechte uitvoering van betalingsverrichtingen (G. Hennard).

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Voorwoord – Avant-propos (p. 7)

Régine Feltkamp

Les services de paiement : l’autorégulation, la directive et la loi – Vue d’ensemble (p. 11)

Les techniques de paiement existantes et futures : tour d’horizon et réglementation (p. 51)

Het toepassingsgebied van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten (samen)ge(s)teld (p. 79)

Koen Byttebier, Tom Wera

Niet-toegestane betalingstransacties onder de Wet Betalingsdiensten : over aansprakelijkheid, risicobeheersing en grove nalatigheid (p. 105)

Reinhard Steennot

Loi sur les services de paiement : l’exécution des opérations de paiement – Responsabilités en cas d’inexécution ou d’exécution incorrecte des opérations de paiement (p. 137)