Beslag inzake namaak

30 Maart 2021
Brussel
€ 227,89 (incl. BTW)

Het beslag inzake namaak is een populair instrument in de strijd tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, zoals blijkt uit de vele beslissingen die hierover verschijnen.

In het eerste gedeelte van deze studienamiddag worden de verschillende aspecten van het beslag inzake namaak nog eens op een rijtje gezet. Het tweede luik betreft een debat, waarbij vertrokken zal worden van enkele concrete twistpunten. Het panel is samengesteld uit gespecialiseerde magistraten, praktijkadvocaten en een deskundige die elk hun eigen standpunt zullen verdedigen, hetgeen gegarandeerd stof geeft voor een boeiend debat!
_______________

Voorlopig gaat deze opleiding ter plaatse door, vanzelfsprekend met de nodige social distance zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Indien de veiligheidsmaatregelen in tussentijd toch zouden worden verstrengd, zullen we op dat moment de mogelijke alternatieven bekijken. Ingeschreven deelnemers zullen alleszins stipt op de hoogte worden gehouden.

_______________


Sprekers

Judith Bussé, Advocaat Crowell & Moring
Jurgen Figys, Advocaat Crowell & Moring
Sam Granata, Raadsheer Hof van Beroep Antwerpen, Rechter Benelux Gerechtshof

Panelleden

Dieter Geernaert, Rechter in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel (Moderator)
Birgit Burm-Herregodts, Rechter in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel
Christian Dekoninck, Advocaat Taylor Wessing
Christophe Ronse, Advocaat Altius
Patrick Theunis, Belgian & European Patent Attorney, Benelux & EuropeanTrade Mark & Designs Attorney


Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, professionals uit de IP-sector en houders van intellectuele eigendom

Programma

13u30: Ontvangst

14u00: Bespreking van topics

Update van de meest recente evoluties in de rechtspraak beslag inzake namaak, met een focus op o.a.:
- de aansprakelijkheid van de beslag leggende partij
- de rol van de deskundige
- de prima facie geldigheid van de ingeroepen titel

15u30: Panelgesprek

17u00: Receptie

18u00: Voorzien einde

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Gewijzigde datum naar aanleiding van COVID-19!

Dinsdag 30 maart 2021 | Brussel

Belgisch Stripcentrum - Museum Brussel
Zandstraat 20
1000 Brussel
Routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
IBJ: erkend voor 3 punten
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek

PRIJS

195 euro (excl. btw)

De prijs is incl. documentatiemap, receptie en het boek Beslag in t.w.v. 57 euro.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Beslag inzake namaak


Het beslag inzake namaak is een populair instrument in de strijd tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, zoals blijkt uit de talrijke beslissingen. In dit Cahier zetten de auteurs de verschillende aspecten van het beslag inzake namaak nog eens op een rijtje en geven zij een volledig overzicht van de recente rechtspraak over het beslag inzake namaak en de gebruiken in de praktijk.
Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een beslag inzake namaak? Wie kan er om verzoeken en welke maatregelen kan men bekomen? Hoe kan men er zich tegen verzetten? Wie is er aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een onterecht beslag inzake namaak? Aan de hand van de meest recente rechtspraak onderzoeken de auteurs hoe het beslag inzake namaak in de praktijk wordt toegepast e...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

30 Maart 2021 - Brussel

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00